ตามรอยพระบาท 250 ปี เส้นทางอิสรภาพ ‘สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช’

รองนายกรัฐมนตรี เผย รายละเอียดการจัดงาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา โดยมีการจำลองการเคลื่อนทัพทางน้ำในเส้นทางประวัติศาสตร์จริง ในโอกาสครบรอบ 250 ปี เส้นทางอิสรภาพ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” รัฐบาลได้จัดงาน 250…

Home / NEWS / ตามรอยพระบาท 250 ปี เส้นทางอิสรภาพ ‘สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช’

รองนายกรัฐมนตรี เผย รายละเอียดการจัดงาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา โดยมีการจำลองการเคลื่อนทัพทางน้ำในเส้นทางประวัติศาสตร์จริง

ในโอกาสครบรอบ 250 ปี เส้นทางอิสรภาพ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” รัฐบาลได้จัดงาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีความพิเศษอย่างมากคือจะมีการเดินกองเรือตามแนวเส้นทางการยกพลขึ้นบกจริงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ทั้งนี้จะมีการร่วมกับทางจังหวัดที่เกี่ยวข้องอีก 10 ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมทางบกและทางน้ำ

นายวิษณุ เปิดเผยถึงรายละเอียดงานดังกล่าวว่า งานครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองทัพเรือ และคณะนายทหารเรือ มูลนิธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปให้ได้รับทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย

ในห้วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้อิสรภาพจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 โดยใช้กำลังทางเรือยกพลขึ้นบก ตลอดจนถึงการเสริมสร้างให้คนไทยมีความรักชาติ สามัคคีปรองดอง และเสียสละเพื่อชาติ เทิดทูลสถาบัน

ทั้งนี้เมื่อปี 2310 มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ประการแรกคือการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แต่สิ่งที่น่าดีใจและสร้างความแปลกใจให้กับคนทั่วไป คือการที่ได้ฟื้นคืนความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้ โดยใช้ระยะเวลาเพียง 7 เดือน ซึ่งวีรกรรมนี้เกิดขึ้นภายใต้การนำของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โดยได้ทรงตระหนักว่า บ้านเมืองจะแย่กรุงศรีอยุธยาจะแตก จึงได้ทรงนำทหารเพียง 500 คน ฝ่าวงล้อมของศัตรูหนีไปทางทิศตะวันออก และไปโดยทางบก ระหว่างทางได้ต่อสู้กับข้าศึกที่ประชิดติดตามมาตลอดทางและชนะโดยตลอด

ขณะที่พระเจ้าตากสินได้ทรงประทับอยู่ที่เมืองระยองจึงได้ทราบว่าวันที่ 7 เมษายน กรุงศรีอยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของข้าศึกศัตรู พม่าเผาเสียราบเรียบ เหตุการณ์ดังกล่าวจึงยิ่งเป็นพลังให้ต้องทรงมุ่งยึดเมืองจันทบุรี เนื่องจากตรงนั้นเป็นที่สะสมกำลัง และตั้งฐานทัพ เพื่อเตรียมกลับมากอบกู้เอกราชได้

ต่อมาเมื่อยึดเมืองจันทบุรีได้แล้ว ทรงใช้เวลาเพียง 3 เดือน ในการเตรียมการทุกอย่างเพื่อจะยกทัพย้อนกลับมาเอากรุงศรีอยุธยาคืน โดยในวันที่ 4 พฤศจิกายน ได้ยึดกรุงธนบุรีที่พม่าตั้ง นายทองอิน ให้ปกครองอยู่ จากนั้นในวันที่ 6 ของเดือนเดียวกันเดินทางไปถึงฐานพม่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและยึดเมืองกลับคืนสำเร็จ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการย้อนรอยประวัติศาสตร์ครั้งนี้ได้ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม ถึง 11 พฤศจิกายนนี้ โดยจะมีการอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เพื่อร่วมจำลองเส้นทางประวัติศาสตร์เส้นทางยาตราทัพทางน้ำที่ทรงใช้เดินทัพจริง โดยจะมีการบรรยาย การแสดง มหรสพสมโภชตลอดทาง ไฮไลท์สำคัญ ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน จะมีการจำลองทัพทางบกจากวัดบางเดื่อไปยังค่ายโพธิ์สามต้น