พ.ร.บ.ข้าว

ชาวนาเตรียมเคลื่อนหนุนร่าง พ.ร.บ.ข้าววันนี้

เครือข่ายชาวนาไทย นัดรวมตัวกันหน้ารัฐสภา แสดงจุดยืนสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ข้าว เชื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว ช่วยให้ชาวนามามีส่วนร่วมในวางแผนนโยบายข้าวจากที่ไม่เคยมีมาก่อน วันนี้ 19 ก.พ. 62 เครือข่ายชาวนาไทยเตรียมออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ข้าว โดยนายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมการค้าเครือข่ายชาวนาไทย…

Home / NEWS / ชาวนาเตรียมเคลื่อนหนุนร่าง พ.ร.บ.ข้าววันนี้

เครือข่ายชาวนาไทย นัดรวมตัวกันหน้ารัฐสภา แสดงจุดยืนสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ข้าว เชื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว ช่วยให้ชาวนามามีส่วนร่วมในวางแผนนโยบายข้าวจากที่ไม่เคยมีมาก่อน

วันนี้ 19 ก.พ. 62 เครือข่ายชาวนาไทยเตรียมออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ข้าว โดยนายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมการค้าเครือข่ายชาวนาไทย ระบุว่าจะเดินทางไปที่รัฐสภา เพื่อแสดงจุดยืนกับคณะกรรมาธิการ เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ข้าว ว่าจะช่วยให้ชาวนามามีส่วนร่วมในวางแผนนโยบายข้าวจากที่ไม่มีมาก่อน

ด้าน นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย มองว่า ภาพรวมของพ.ร.บ.ข้าว ยังเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับข้าวเปลือกและพันธุ์ข้าวไม่ใช่เป็นเรื่องข้าวทั้งระบบ ขาดบทบัญญัติพัฒนาการปลูกข้าว การลดต้นทุนให้ชาวนาอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกันเนื้อหาร่างหลายมาตราไม่ชัดเจน ต้องใช้ดุลยพินิจ และตีความ เนื้อหาบางมาตรายังทำให้ชาวนามีปัญหา เช่น การให้โรงสีออกใบรับซื้อข้าวที่ระบุสายพันธุ์ จะทำให้โรงสีเลือกซื้อเฉพาะบางพันธุ์จากบางรายเท่านั้น ชาวนากลุ่มใหญ่จะขายข้าวไม่ได้

การออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงต้องการเรียกร้องให้ สนช.เปิดเผยร่าง พ.ร.บ.ข้าวที่แก้ไขล่าสุด ก่อนเข้าสู่การพิจารณา สนช. แม้เชื่อว่าไม่สามารถทัดทานได้ แต่หากร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว เชื่อว่าจะปฏิบัติจริงได้ยาก

X