คาถาบูชาพระพิฆเนศตามวันเกิด พระพิฆเนศ วอลล์เปเปอร์พระพิฆเนศ

ฟรีเฉพาะเดือนนี้! วอลล์เปเปอร์พระพิฆเนศ ตามวันเกิด ชุดประทานพร เงินทองไหลมา

พิเศษโหลดฟรี เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น โหลดเลยที่แอปพลิเคชัน MThai ดาวน์โหลด ฟรี เป็นมงคลยิ่ง 🕉

Home / NEWS / ฟรีเฉพาะเดือนนี้! วอลล์เปเปอร์พระพิฆเนศ ตามวันเกิด ชุดประทานพร เงินทองไหลมา

ชีวิตปังขั้นสุด! วอลล์เปเปอร์พระพิฆเนศ (ตามวันเกิด) 🕉 ชุดประทานพร เงินทองไหลมา

วอลล์เปเปอร์พระพิฆเนศ

คาถาบูชา วอลล์เปเปอร์พระพิฆเนศ ตามวันเกิด

วันอาทิตย์ : บูชาพระพิฆเนศปางพระวีระ คณปติ

พระพิฆเนศปางพระวีระ คณปติมีกายสีแดงพร้อมถืออาวุธ 16 ชิ้น เช่น อสูร ตรีเพชร กระบี่ ตะบอง ค้อน คฑา ฯลฯ ช่วยเสริมดวงในเรื่องของทรัพย์สมบัติ อำนาจบารมี ชื่อเสียง

คาถาบูชา พระพิฆเนศปางพระวีระ คณปติ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม จาบาลา คูซุมา สังการาชามา กัสยา เปยัม มหากา ดายูติม ตะโม อะริม ซะราวา ปราประธนัม โอมคาซุม คยา สุรายา ดิวากาคาลัม โอม ศรี มหาวีระ คณะปัตตะเย นะมะฮา โอม

คาถาบูชาแบบย่อ

โอม ศรี วีระ คณปติ ยะนะมะฮา

วันจันทร์ : บูชาพระพิฆเนศปางพระทิวมุข คณปติ

พระพิฆเนศปางพระทิวมุข คณปติมีกายสีขมิ้นหรือสีทอง (บางครั้งมีสีเขียว) มี 2 หัว 4 มือ พร้อมถืองาหัก บ่วงบาศตะบอง และโถอัญมณี ช่วยเสริมในเรื่องของการเงิน การเจรจา หากใครที่ต้องติดต่อประสานงานจะช่วยเสริมดวงให้ดีขึ้น

คาถาบูชา พระพิฆเนศปางพระทิวมุข คณปติ

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา โอม ดิธีสังคลา ทุศา รับพรัม คริสิรู ดาระนา
ซัมบราวัม นะมามิ ชาชินัม โซมา โอม ชามา จันดรายา นะมะฮา
โอม ศรี ทวิวรมุข คณะปะตะเย นะมะฮา

คาถาบูชาแบบย่อ

โอม ศรี ทวิมุข คณปติ ยะนะมะฮา

วันอังคาร : บูชาพระพิฆเนศปางพระตรีมุข คณปติ

พระพิฆเนศปางพระตรีมุข คณปติ มีกายสีแดงหรือสีชมพูสด มีเศียรจำนวน 3 เศียร และมือ 6 มือ เป็นพระพิฆเนศปางนั่งประทับบนดอกบัว พระพิฆเนศปางประทานพรมือขวาประทานอภัย มือซ้ายอำนวยชัย มืออื่น ๆ ถือต้นหญ้า บ่วงบาศ ลูกปะคำ และโถใส่น้ำผึ้ง ช่วยในเรื่องทรัพย์สมบัติ อำนาจ เสน่ห์ และช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาบูชา พระพิฆเนศปางพระตรีมุข คณปติ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม ดะระณึ คารูบาฮา ซัมปูยัม วิทดยุท
คานธี ซามา ปราพรัม คูมารัม ศักติ ซามา ปราพรัม มังกาลัม
ปรานามมายัม ฮามา โอม อัม อัคคารายา นะมะฮา
โอม ศรี มหาตรีมุจติ คณะปัตตะเย นะเมฮา โอม ศรี มหาตรีมุขติ คณะปัตตะเย นะมะฮา

คาถาบูชาแบบย่อ

โอม ศรี ตรีมุข คณปติ ยะนะมะฮา

วันพุธ (กลางวัน) : บูชาพระพิฆเนศปางพระทวิชา คณปติ

*คนเกิดวันพุธกลางวัน นับเวลาตั้งแต่วันพุธ 6 โมงเช้า – 5 โมง 59 นาที หรือ 17.59 น.

พระพิฆเนศปางพระทวิชา คณปติ มี 4 เศียร 4 กร โดยลักษณะของกายจะแตกต่างกันบางตำราบอกว่ากายสีเขียว แต่บางตำราบอกว่ากายสีขาว ในมือถือลูกประคำ ไม้พลอง กาน้ำ และคัมภีร์ ช่วยในเรื่องของฐานะทางการเงิน ท่านสามารถบันดาลให้คุณพบเจอกับความสำเร็จ โดยเฉพาะคนที่มีธุรกิจส่วนตัวหรือนักลงทุน จะยิ่งเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดี

คาถาบูชา พระพิฆเนศปางพระทวิชา คณปติ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม ปรยังคู กาลิคลา ชยานัม
รูปินากา ปราติมัม บุดตรัม สุอัมยัม โสอัมยา คุโน ปิตัม ตัม
ปุตดรายัม ปรานัมปรายัม ฮามา โอม พลู บุตธยา นะมะฮา
โอม ศริ ทวิชา คณะปัตตะเย นะมะฮา

คาถาบูชาแบบย่อ

โอม ศรี ทวิชา คณปติ ยะนะมะฮา

วันพุธ (กลางคืน) : บูชาพระพิฆเนศปางพระอุจฉิษฏะ คณปติ

*คนเกิดวันพุธกลางคืน นับเวลาตั้งแต่วันพุธ 6 โมงเย็น – เช้าวันพฤหัสบดีเวลาตี 5.59 น.

พระพิฆเนศปางพระอุจฉิษฏะ คณปติ มีกายสีฟ้า สีสัมฤทธิ์ หรือบางตำราเป็นสีนิล เป็นพระพิฆเนศปางนั่งประทับกับชายา ในลักษณะโอบอุ้มตักด้านซ้ายด้วยมือ 1 มือ ส่วนอีก 5 มือที่เหลือถือลูกประคำ ผลทับทิม พิณ รวงข้าว และดอกบัว ช่วยในเรื่องการพบเจอความสำเร็จและความมีเสน่ห์

คาถาบูชา พระพิฆเนศปางพระอุจฉิษฏะ คณปติ

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา โอม อดราธยา คะยา
มะหะยา วีรายัม จันดรา อะทิตตตะยา วีมาดัม สิมะติกาลา
ปรานัมมายัม ฮามา โอม รามา รากายะเว นะมะฮา
โอม ศรี อุจฉิษฎะ คณะปัตตะเย นะมะฮา

คาถาบูชาแบบย่อ

โอม ศรี อุจฉิษฏะ คณปติ ยะนะมะฮา

วันพฤหัสบดี : บูชาพระพิฆเนศปางพระเหรัมภะ คณปติ

พระพิฆเนศปางพระเหรัมภะ คณปติ ตามตำราว่ากันว่ามีกายสีขาว 5 เศียร 10 กร นั่งประทับบนหลังสิงโต มือซ้ายประทานพรและมือขวาอำนวยชัย ส่วนมืออื่น ๆ ถือมะม่วง ลูกประคำ ขนมโมทกะ งาหัก บ่วงบาศ ค้อน ขวาน และพวงมาลัย ช่วยในเรื่องของพลังอำนาจ และให้ผลดีด้านการปกครองบริวาร

คาถาบูชา พระพิฆเนศปางพระเหรัมภะ คณปติ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม เดวายา นานะชา
สิทธินานะชา กูรูมา กานันชะนา ชานีพรัม พุทติ พลูตรัม
พะริหาสะปาติมา โอม กูรูมา กูรูเว นะมะฮา
โอม ศรี เหรัมภะ คณะปัตตะเย นะมะฮา

คาถาบูชาแบบย่อ

โอม ศรี เหรัมภะ คณปติ ยะนะมะฮา

วันศุกร์ : บูชาพระพิฆเนศปางเอกทันตะ คณปติ

พระพิฆเนศปางเอกทันตะ คณปติ มีกายสีน้ำเงินเข้ม พระกรทั้ง 4 ถือขวาน ลูกประคำ ผลทับทิม และงาหัก ช่วยในเรื่องความสำเร็จทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องความรักจะส่งเสริมได้มากทีเดียว

คาถาบูชา พระพิฆเนศปางเอกทันตะ คณปติ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา โอม หิมาคันดา
มารินา ราพรัม ดรธยา อานัม ปารานัม กูรูมา
สวายา ชากะตา ปราวะ ทารัม ปาลาวากาลัม
ปรานัมมายัม ฮามา โอม ชามา ศุกครารายา นะมะฮา
โอม ศรี มหา เอกทันตะ คณะปะตะเย นะมะฮา

คาถาบูชาแบบย่อ

โอม ศรี เอกทันตะ ปะระสัท คณปติ ยะนะมะฮา

วันเสาร์ : บูชาพระพิฆเนศปางพระสิทธิ คณปติ

พระพิฆเนศปางพระสิทธิ คณปติ มีกายสีทองคำ 4 กร ถือช่อดอกไม้ มะม่วง ต้นอ้อย และขวาน เสริมดวงในเรื่องของเงินทอง ความอุดมสมบูรณ์ หากทำงานเกี่ยวกับการสอน การปกครอง การแพทย์ การพยากรณ์ ปางนี้จะช่วยเสริมหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี

คาถาบูชา พระพิฆเนศปางพระสิทธิ คณปติ

โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา โอม นีลัมชะนา
ซามาปราชามา ราวี พูตรารัม ยามา อัคคาราจัม
ชาคายา มาราธนา ชามาพลูทยัม ตามะ นะมามิ
สานิชาคารัม โอม ชามา ชาไนศุกครารายา นะมะฮา
โอม ศรี คณะปัตตะเย นะมะ ฮา

คาถาบูชาแบบย่อ

โอม ศรี สิทธิ คณปติ ยะนะมะฮา

รีวิวจากผู้ใช้จริง

รีวิว


👉 พิเศษ โหลดฟรี เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
โหลดเลยที่แอปพลิเคชัน MThai
ดาวน์โหลด (ฟรี) เป็นมงคลยิ่ง 🕉

📲 มือถือแอนดรอยด์
https://play.google.com/store/apps/details…

📲 มือถือ ios ไอโฟน
https://apps.apple.com/gr/app/mthai-com/id471243201


X