วันวิสาขบูชา ปี 2566

วันวิสาขบูชา ปี 2566 วันสำคัญทางพุทธศาสนาและกิจกรรมของชาวพุทธ

วันวิสาขบูชาในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน

Home / NEWS / วันวิสาขบูชา ปี 2566 วันสำคัญทางพุทธศาสนาและกิจกรรมของชาวพุทธ

วันวิสาขบูชาในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน

3 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ คือ

1. วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (ประเทศเนปาลในปัจจุบัน)

2. วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (ประเทศอินเดียในปัจจุบัน)

3. วันเสด็จดับขันธปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (ประเทศอินเดียในปัจจุบัน)

ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล และล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด โดยนิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันวิสาขบูชา

1. ในช่วงเช้า ทำบุญตักบาตรที่วัด ฟังเทศน์ฟังธรรม และถวายสังฆทาน เติบน้ำมันตะเกียง

2. ปล่อยนกปล่อยปลา ทำบุญถ่ายชีวิตโค-กระบือ ต่อชะตาอายุให้กับสัตว์ร่วมโลก

3. ช่วงค่ำ สวดมนต์ทำวัตร และเวียนเทียนรอบโบสถ์

สวดมนต์ทำวัตร ฟังเทศน์ฟังธรรม
ทำบุญตักบาตร
ทำบุญถวายสังฆทาน
เติมน้ำมันตะเกียง
ทำบุญกับสัตว์ ถ่ายชีวิตโค-กระบือ
เวียนเทียนรอบโบสถ์

กิจกรรมพิเศษ! จาก MTHAI ในวันวิสาขบูชา 3 มิถุนายน 2566 ส่งบุญไปถึงพระพุทธเจ้า ประเทศอินเดีย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในลิ๊งก์ด้านล่างนี้ค่ะ เชิญชวนให้ทุกท่านมาลงชื่อกันเยอะๆกับบุญใหญ่ในครั้งนี้

เชิญร่วมบุญใหญ่วิสาขบูชา ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย เพียงโหลดแอป MThai