มิค บรมวุฒิ วัดป่าแดด เบนซ์ พรชิตา

ทริปสายบุญ  มิค-เบนซ์ ร่วมงานครอบครูวัดป่าแดด จ.เชียงใหม่

เป็นครอบครัวที่อบอุ่น และยังสวีตหวานกันอยู่เรื่อยๆ สำหรับคู่ของนางเอกสาว เบนซ์ พรชิตากับคุณสามี มิค บรมวุฒิ ล่าสุดถือโอกาสแอบลูกไปมูด้วยกันที่งานครอบครู ที่วัดป่าแดด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพิธีการยกย่องและอนุรักษ์ไว้เพราะครูเป็นผู้ที่ให้ความรู้ ความเฉลียวฉลาดในด้านศิลปวิทยาแก่ศิษย์ จึงควรแก่การคารวะบูชาเพื่อก่อให้เกิดศิริมงคลแก่ผู้เรียน

Home / NEWS / ทริปสายบุญ  มิค-เบนซ์ ร่วมงานครอบครูวัดป่าแดด จ.เชียงใหม่

เป็นครอบครัวที่อบอุ่น และยังสวีตหวานกันอยู่เรื่อยๆ สำหรับคู่ของนางเอกสาว เบนซ์ พรชิตากับคุณสามี มิค บรมวุฒิ ล่าสุดถือโอกาสแอบลูกไปมูด้วยกันที่งานครอบครู ที่วัดป่าแดด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพิธีการยกย่องและอนุรักษ์ไว้เพราะครูเป็นผู้ที่ให้ความรู้ ความเฉลียวฉลาดในด้านศิลปวิทยาแก่ศิษย์ จึงควรแก่การคารวะบูชาเพื่อก่อให้เกิดศิริมงคลแก่ผู้เรียน

โดย เบนซ์ ได้โพสต์ข้อความว่า มาครอบครูที่วัดป่าแดด พ่อแม่ขอมูบ้างเนอะ#May2023 #mickbenzprim

โดยทางวัดจัดพิธีไหว้ครูและครอบเศียรครู ณ วัดป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นสิริมงคลให้เกิดแก่เหล่า ศิลปิน ดารา นักแสดง นักธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ด้วยแรงศรัทธาในบารมีธรรมต่อพระครูปลัดนันทวัฒน์ ( พระอาจารย์พยุงศักดิ์ ธีรธมฺโม )ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่เป็นผู้เจิมหน้า คุณโยม มิค บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ พร้อมด้วย คุณโยมเบนซ์ พรชิตา ไม่มีอะไรที่สะสมแล้วไม่เป็นภาระ..นอกจาก..ความดี จงเป็นตะเกียงของตัวเอง

  • พิธีไหว้ครูโขน ละคร ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ ครูผู้กระทำพิธีไหว้ครู (ตัวแทนพระภรตฤษี) ศีรษะโขน (ตัวแทนครูโขน ละคร ) เครื่องสังเวย เครื่องเซ่น เครื่องกระยาบวช เครื่องบูชา และปี่พาทย์เครื่องใหญ่ หรือ ปี่พาทย์เครื่องคู่ การไหว้ครูนาฏศิลป์ โขน ละครนั้น มีพิธีถึง 3 ขั้นตอน คือ พิธีไหว้ครู พิธีครอบครู และพิธีรับมอบ ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ เป็นพิธีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ โดยกำหนดว่า ครูผู้ใหญ่จะทำพิธีไหว้ครู พิธีครอบและพิธีมอบ ก็ต่อเมื่อศิษย์รำเพลงช้า เพลงเร็วได้แล้ว ถ้าศิษย์ศึกษาและปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ มีความรู้แตกฉาน หมายถึงรำหน้าพาทย์ชั้นสูง ได้อย่างแม่นยำ สมควรที่จะเป็นตัวแทนของครู สืบทอดการอบรมสั่งสอนถึงเยาวชนรุ่นหลังได้เข้าร่วมพิธีมอบอันเป็นพิธีต่อจากพิธีครอบ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก pornchita , watpadad