บสย. บสย.รักพี่วิน

วิน จยย.แห่ยื่นกู้ บสย.หวังปิดหนี้นอกระบบ

วานนี้เป็นวันแรกที่ บสย. เปิดให้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เข้ายื่นกู้ในโครงการสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระ เพื่อแก้ปัญหาหนี้เสีย โดยมีผู้สนใจเข้ายื่นกู้จำนวนมาก ผู้ประกอบการอาชีพอิสระวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จากทุกเขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการ “บสย. รักพี่วิน” ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ช่วยค้ำประกันการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ…

Home / NEWS / วิน จยย.แห่ยื่นกู้ บสย.หวังปิดหนี้นอกระบบ

วานนี้เป็นวันแรกที่ บสย. เปิดให้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เข้ายื่นกู้ในโครงการสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระ เพื่อแก้ปัญหาหนี้เสีย โดยมีผู้สนใจเข้ายื่นกู้จำนวนมาก

ผู้ประกอบการอาชีพอิสระวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จากทุกเขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการ “บสย. รักพี่วิน” ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ช่วยค้ำประกันการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ประมาณ 2 แสนคน และมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เล่าว่า มารอตั้งแต่เช้า เพราะต้องการเงินไปชำระหนี้นอกระบบกว่า 3 หมื่นบาท และซ่อมมอเตอร์ไซค์ แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะผ่านการพิจารณาจากธนาคาร เนื่องจากมีประวัติหนี้เสียในเครดิตบูโร

ด้าน นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บสย. ยอมรับว่า หากผู้ติดเครดิตบูโร จะต้องได้รับการแก้หนี้ก่อน เพื่อเสริมวินัยการเงิน โดยจะได้รับ วงเงินกู้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท และยังผ่อนปรนไม่ต้องมีหลักฐานเงินเดือน เนื่องจากประกอบอาชีพอิสระ โดยเชื่อว่า เมื่อได้รับการแก้หนี้แล้ว จะลดปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งปัจจุบันต้องแบกรับดอกเบี้ยสูง ถึงร้อยละ 30-40 แต่หากให้ย้ายหนี้เข้ามาอยู่ในระบบ จะอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ10

ส่วนการปล่อยกู้จะครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการอาชีพอิสระอื่นๆ เช่น พนักงานรับส่งเอกสาร และ Line man ซึ่งต้องมีสัญญาจ้างด้วย และมั่นใจว่า จะไม่กระทบให้เกิดหนี้เสีย เพราะประสานกับสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ทางการเงินและจะติดตามการชำระหนี้ได้

สำหรับโครงการ “บสย. รักพี่วิน” ตั้งเป้าสนับสนุนค้ำประกันสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท / ช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าถึงสินเชื่อ 1 หมื่นคน / แบ่งเป็น ส่วนที่ 1 กู้ซื้อรถใหม่ อนุมัติไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคน / ส่วนที่ 2 ซ่อมแซม รถ กู้ฉุกเฉิน แก้หนี้นอกระบบ คนละไม่เกิน 5 หมื่นบาท