การเมืองไทย นพดล อมรเวช พรรครวมใจไทย ยุบพรรคการเมือง เลือกตั้ง 62

เลือกตั้ง62 : ‘นพดล’ หน.พรรครวมใจไทย ร้องกกต. ยุบ 12 พรรคการเมือง

ดร.นพดล อมรเวช หัวหน้าพรรครวมใจไทย ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ กกต. เสนอยุบ 12 พรรคการเมือง เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22 ก.พ.62 ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง…

Home / NEWS / เลือกตั้ง62 : ‘นพดล’ หน.พรรครวมใจไทย ร้องกกต. ยุบ 12 พรรคการเมือง

ดร.นพดล อมรเวช หัวหน้าพรรครวมใจไทย ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ กกต. เสนอยุบ 12 พรรคการเมือง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22 ก.พ.62 ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดร.นพดล อมรเวช หัวหน้าพรรครวมใจไทย เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนให้ยุบ 12 พรรค ต่อ กกต. ประกอบด้วย พรรคประชาชนปฏิรูป พรรครวมพลังประชาชาติ พรรคพลังท้องถิ่นไทย พรรคเพื่อแผ่นดิน พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคประชาธรรมไทย พรรคพลังปวงชนไทย พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล และพรรคภราดรภาพ

เนื่องจากพบว่าพรรคการเมืองต้นสังกัดของผู้สมัคร ได้เข้าแก้ไขระยะเวลาการเข้าเป็นสมาชิกพรรคของผู้สมัครตนในระบบ ข้อมูลสมาชิกพรรคหลังการปิดรับสมัครให้ผู้สมัครตนเป็นผู้มีคุณสมบัติ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลพบว่าอาจมีการฮั้วกันของพรรคการเมืองเข้า ไปแก้ไขการลาออก จากการเป็นสมาชิกพรรคเดิม และไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่เพื่อให้ไม่เป็นสมาชิกซ้ำซ้อน และมีระยะเวลาการสังกัดพรรคใหม่ครบตามกฎหมายกำหนดนั้น

ทางพรรครวมใจไทย พิจารณาแล้วเห็นว่าหากพรรคการเมืองดังกล่าวข้างต้น ได้กระทำดังนั้นจริงถือได้ว่าเป็นการกระทำการที่ไร้ซึ่งมโนธรรมเป็นการละเมิดระเบียบ กฎหมาย คำสั่งและประกาศ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกพรรคการเมืองจะต้องยึดถือและปฏิบัติโดยเคร่งครัด อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกพรรคการเมือง จึงถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เป็นความผิดชัดแจ้งมิได้เกรงกลัวต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือบทลงโทษใดๆ ที่ได้กำหนดบังคับใช้แก่พรรคการเมือง ประการสำคัญคือเป็นการบ่งชี้ว่าพรรคการเมืองนั้นๆ ขาดซึ่งสำนึกและความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและประชาชน

ทั้งนี้ทางพรรครวมใจไทยขอให้ทาง กตต. เร่งดำเนินการพิจารณาและมีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสั่งยุบพรรคการเมือง ทั้ง 12 พรรคการเมือง ที่ได้กระทำความผิดตามบทบัญญัติมาตรา 92 วรรคแรก และบทลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

X