ข่าวสดวันนี้ สมบัติ อุทัยสาง

เลื่อนอ่านคำพิพากษา คดีให้ทรัพย์สินนายสมบัติ อุทัยสางตกเป็นของแผ่นดิน

เลื่อนอ่านคำพิพากษา คดีให้ทรัพย์สินนายสมบัติ อุทัยสางตกเป็นของแผ่นดิน วันนี้ (22 ก.พ.2562) ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลได้นัดฟังคำพิพากษาให้ทรัพย์สินของนายสมบัติ อุทัยสาง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตกเป็นของแผ่นดิน โดยศาลได้เลื่อนฟังอ่านคำพิพากษาไปวันที่ 29 พ.ค.2562…

Home / NEWS / เลื่อนอ่านคำพิพากษา คดีให้ทรัพย์สินนายสมบัติ อุทัยสางตกเป็นของแผ่นดิน

เลื่อนอ่านคำพิพากษา คดีให้ทรัพย์สินนายสมบัติ อุทัยสางตกเป็นของแผ่นดิน

วันนี้ (22 ก.พ.2562) ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลได้นัดฟังคำพิพากษาให้ทรัพย์สินของนายสมบัติ อุทัยสาง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตกเป็นของแผ่นดิน โดยศาลได้เลื่อนฟังอ่านคำพิพากษาไปวันที่ 29 พ.ค.2562 ในวันนี้นายสมบัติไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ 

จากกรณีดังกล่าวสืบเนื่องจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่านายสมบัติ อุทัยสาง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ได้ทำการไต่สวนข้อเท็จจริง 

โดยเห็นว่า นายสมบัติ อุทัยสาง มีทรัพย์สินที่ไม่สามารถพิสูจน์การได้มาโดยชอบ รวมแล้ว 108,574,356 บาท คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงมีมติให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติ ตกเป็นของแผ่นดิน รวมมูลค่า 108,574,356 บาท

X