กัญชา ข่าวMOMO29 ครอบครองกัญชา

คาดประกาศใช้นิรโทษครอบครองกัญชา สัปดาห์หน้า

คาดประกาศใช้นิรโทษครอบครองกัญชาสัปดาห์หน้า ตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชา เบื้องต้นสามารถปรุงได้ 16 ตำรับ

ที่ประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษนัดแรก มีมติรับรองร่างประกาศนิรโทษผู้ครอบครองกัญชา 3 ฉบับ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ได้ทำประชาพิจารณ์ไปก่อนหน้านี้ สำหรับประกาศทั้ง 3 ฉบับ จะครอบคลุมบุคคล 3 กลุ่ม คือ ผู้ศึกษาวิจัย ผู้ป่วยที่มีใบรับรองการรักษาจากแพทย์ และ บุคคลอื่นๆ

ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้จะต้องมาแจ้งการครอบครองภายใน 90 วัน หลังจากที่ประกาศร่างกฎหมายลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ คณะกรรมการฯ จะส่งร่างฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนาม คาดว่าน่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาภายในสัปดาห์หน้า

ขณะที่ตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชา เบื้องต้นสามารถปรุงได้ 16 ตำรับ แต่ผู้ปรุงยาต้องได้รับการอนุญาตจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เท่านั้น

WRITER

RELATED

จุฬาฯ ชูกัญชาเพื่อการแพทย์ ต่อยอดสารพัดผลิตภัณฑ์

จุฬาฯ ชูกัญชาเพื่อการแพทย์ ต่อยอดสารพัดผลิตภัณฑ์

“กัญชา” พืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการตลาดสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มทำคลัสเตอร์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา

แนะนำเมนูอร่อยจาก “กัญชา” ต้ม ยำ ทำ แกง เมนูรื่นรมย์

แนะนำเมนูอร่อยจาก “กัญชา” ต้ม ยำ ทำ แกง เมนูรื่นรมย์

แนะนำเมนูอร่อยจาก “กัญชา” ใบกัญชาออร์แกนิค จากวิสาหกิจชุมชนผัก พืชสมุนไพรและพืช พลังงาน ตำบลพนมรอก จ.นครสวรรค์

คู่มือการขออนุญาตปลูก ‘กัญชา’ สำหรับเกษตรกร

คู่มือการขออนุญาตปลูก ‘กัญชา’ สำหรับเกษตรกร

เกษตรกรสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้ โดยการรวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม/สหกรณ์การเกษตรและขออนุญาตร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

อย. ย้ำ !! ปรุงอาหารเมนู ‘กัญชา’ ไม่ผิดกฎหมาย

อย. ย้ำ !! ปรุงอาหารเมนู ‘กัญชา’ ไม่ผิดกฎหมาย

อย. เผยการนำ 'กัญชา' ไปปรุงเมนูอาหารไม่ผิดกฎหมาย แต่ต้องซื้อมาจากแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เท่านั้น

เตรียมพัฒนาหลักสูตรเมนูจาก ‘กัญชา’ ใน กศน. สร้างอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน

เตรียมพัฒนาหลักสูตรเมนูจาก ‘กัญชา’ ใน กศน. สร้างอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน

กระทรวงสาธารณสุข-กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมลงนามความร่วมมือ พัฒนาหลักสูตรการประกอบธุรกิจอาหารจากกัญชา และกัญชง ใน กศน.

คกก.ยาเสพติด เห็นชอบ โมเดลปลูกกัญชา 6 ต้น นำร่อง จ.บุรีรัมย์

คกก.ยาเสพติด เห็นชอบ โมเดลปลูกกัญชา 6 ต้น นำร่อง จ.บุรีรัมย์

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เห็นชอบโมเดลปลูกกัญชา 6 ต้น แต่ยังมีข้อจำกัดที่ผู้ป่วยยังไม่สามารถปลูกกัญชาเพื่อรักษาตนเอง

ปลดล็อกกัญชา ออกจากรายชื่อยาเสพติดประเภท 5

ปลดล็อกกัญชา ออกจากรายชื่อยาเสพติดประเภท 5

แก้ไข ให้กัญชา - กัญชง ไม่ว่าจะเป็นต้น, เปลือก ใบ รวมถึงสารสกัด ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5

“กัญชา-กัญชง” พ้นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ใช้ทางการแพทย์เท่านั้น

“กัญชา-กัญชง” พ้นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ใช้ทางการแพทย์เท่านั้น

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เห็นชอบให้ปลด "กัญชา กัญชง" พ้นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพตามวิถีพื้นบ้านเท่านั้น

ผลศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

องค์การเภสัชกรรม(อภ.) เผย ผลขั้นต้นการศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ หลายอาการพบว่าเป็นไปในทิศทางดี การใช้ THC ร่วมกับ CBD น่าจะให้ผลดีต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็ง