อาจารย์มัธยมหันมาปลูก ‘ผักไฮโดรโปนิกส์’ สร้างรายได้เสริม

อาจารย์มัธยมหันมาปลูก ‘ผักไฮโดรโปนิกส์’ สร้างรายได้เสริม ต่อเดือนได้เกือบ 20,000-30,000 บาท วันนี้ 25 มิ.ย 61 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปชมฟาร์มผักบ้านสวนสดใส อาจารย์ อุดมทรัพย์ บุญงาม อายุ 36…

Home / NEWS / อาจารย์มัธยมหันมาปลูก ‘ผักไฮโดรโปนิกส์’ สร้างรายได้เสริม
อาจารย์มัธยมหันมาปลูก ‘ผักไฮโดรโปนิกส์’ สร้างรายได้เสริม ต่อเดือนได้เกือบ 20,000-30,000 บาท

วันนี้ 25 มิ.ย 61 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปชมฟาร์มผักบ้านสวนสดใส อาจารย์ อุดมทรัพย์ บุญงาม อายุ 36 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ใส .ม.12 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ บริเวณบ้านตนเอง หลังจากใช้เวลาว่างจากการสอนหลังเลิกเรียน ทำการศึกษาและปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จนสามารถให้ผลผลิตและเป็นที่ต้องการของลูกค้า และร้านค้าในเมืองพะเยา จนไม่สามารถผลิตให้ได้ทันกับความต้องการของตลาด

อาจารย์ อุดมทรัพย์ เล่าว่า ตนเองเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ โรงเรียนงำเมืองพิทยาคม จ.พะเยา ด้วยความสนใจ ในเรื่องของผักหรืออาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพ จึงได้ทำการศึกษา และหันไปปลูก ‘ผักสลัด‘ แบบไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้เวลาว่างจากการทำงาน จากนั้นพบว่ามีผู้สนใจสั่งซื้อ ตนเองเลยทำเพิ่มขึ้นจนขณะนี้มีประมาณ 2,500 หลุม ซึ่งจะมีร้านค้าที่จำหน่ายสเต็ก สลัด สั่งซื้อกันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันมีผู้หันมาสนใจอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพ และผักก็เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีคนนิยมกินกัน จนไม่สามารถผลิตได้ทันกับความต้องการของตลาด ซึ่งถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างที่สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

โดยผักที่ฟาร์มผักบ้านสวนสดใสของอาจารย์ อุดมทรัพย์ เลือกที่จะปลูกมีประมาณ 5-10 ชนิดอาทิ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส ฟินเนอเร่และอีกหลายสายพันธ์ เหมาะสำหรับนำไปทำผักสลัด ส่วนเรื่องเทคนิควิธีการเพาะปลูกอาจารย์ อุดมทรัพย์ เผยว่าเริ่มต้นจากการนำฟองน้ำ ก่อนจะนำไปแช่น้ำ แล้วนำมาใส่ภาชนะและทำการหยอดเมล็ดลงไป เมื่อหยอดครบทุกช่องแล้ว

หลังจากนั้นนำไปพักเก็บไว้ในที่มืด แต่ให้มีอากาศถ่ายเทได้หลังจากนั้นประมาณสัก 2-3 วัน สามารถออกมา ปลูกลงรางได้เลย โดยไม่มีการใช้สารเคมีแต่อย่างใด จนถึงเก็บเกี่ยวจะใช้เวลาประมาณ 35-40 วัน ก็สามารถนำมารับประทานหรือนำไปจำหน่ายต่อได้ ราคาจำหน่ายส่งกิโลกรัมละ 80 -100 สามารถสร้างเป็นรายได้เสริมเฉลี่ยเดือนละ 20,000-30,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาการปลูกหรือสั่งผักไปจำหน่ายและรับประทานสามารถสั่งโดย โทร 081-7164491 (อาจารย์อุดมทรัพย์)