ข่าวสดวันนี้ ห้ามเผา

กรมควบคุมมลพิษประกาศช่วงห้ามเผาเด็ดขาด 9 จังหวัดภาคเหนือถึงเมษายนฝ่าฝืนมีโทษ !!

กรมควบคุมมลพิษ ออกประกาศช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2562 ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้ประกาศช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2562 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2562 ด้วยการงดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร…

Home / NEWS / กรมควบคุมมลพิษประกาศช่วงห้ามเผาเด็ดขาด 9 จังหวัดภาคเหนือถึงเมษายนฝ่าฝืนมีโทษ !!

กรมควบคุมมลพิษ ออกประกาศช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2562 ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้ประกาศช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2562 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2562 ด้วยการงดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ เผาวัชพืชริมทาง และเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณีโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้จะเฝ้าระวังใน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชนและพื้นที่ริมทางหลวงใน 9 จังหวัดภาคเหนือดังนี้ ลำปาง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ถึง 10 เมษายน เชียงราย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ถึง 15 เมษายน น่าน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึง 15 เมษายน แพร่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึง 15 เมษายน พะเยา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึง 15 เมษายน แม่ฮ่องสอน วันที่ 1 มีนาคมถึง 30 เมษายน เชียงใหม่ วันที่ 1 มีนาคมถึง 30 เมษายน ลำพูน วันที่ 1 มีนาคมถึง 30 เมษายน และตาก วันที่ 1 มีนาคมถึง 30 เมษายน หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

X