1386 กวาดล้างยาเสพติด ป.ป.ส ยาเสพติด

ป.ป.ส.ผนึกกำลัง ตร.-ทหาร กวาดล้างยาเสพติด ภายใต้ยุทธการ ‘1386 ทั่วไทยฯ’

ป.ป.ส. ผนึกกำลัง ตำรวจ ทหาร ปกครอง กวาดล้างยาเสพติด ภายใต้ยุทธการ “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน…

Home / NEWS / ป.ป.ส.ผนึกกำลัง ตร.-ทหาร กวาดล้างยาเสพติด ภายใต้ยุทธการ ‘1386 ทั่วไทยฯ’

ป.ป.ส. ผนึกกำลัง ตำรวจ ทหาร ปกครอง กวาดล้างยาเสพติด ภายใต้ยุทธการ “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการ “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 5/2562 ภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2562 ห้วงระหว่างวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสำนักงาน ป.ป.ส. สนธิกำลังร่วมกับตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองในพื้นที่ รวม 562 นาย ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562

ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการดำเนินการใน 21 อำเภอ 8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี อำนาจเจริญ ลำพูน พิจิตร เพชรบุรี ชุมพร และสงขลา สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวม 160 ราย เป็นผู้ผลิต (กัญชา) 1 ราย ผู้จำหน่าย 5 ราย ผู้ครอบครอง 19 ราย ผู้ครอบครองเพื่อจำหน่าย 37 ราย และนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู 98 ราย นอกจากนี้ สามารถยึดของกลาง ยาบ้า 66,466 เม็ด ไอซ์ 42.2 กรัม กระท่อม 1,190 กรัม กัญชา 26 กรัม น้ำกระท่อม 3 ลิตร ต้นกัญชา 8 ต้น อาวุธปืน 3 กระบอก กระสุน 10 นัด และทรัพย์สินกว่า 240,000 บาท

พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ปฏิบัติการ 1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัย จากยาเสพติด ที่สำนักงาน ป.ป.ส. หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนั้น ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามกลุ่มนักค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการปราบปรามการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดในทุกมิติเท่านั้น ปฏิบัติการนี้ยังให้ความสำคัญกับการเยียวยา และบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด เพื่อกลับเข้าสู่สังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงปัญหาสังคมในพื้นที่

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่า หลังจากได้รับร้องเรียน เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน จึงขอฝากให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลหมู่บ้าน/ชุมชนของตน หากพบเห็นผู้กระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 หรือ Facebook สำนักงาน ป.ป.ส. ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผลปฏิบัติการ “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยยาเสพติด” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน/ชุมชนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถจับกุมผู้ผลิตยาเสพติด 9 ราย ผู้ค้า 356 ราย นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู 1,243 ราย สามารถยึดของกลางเป็นยาบ้า 1.14 ล้านเม็ด ไอซ์ 14,664 กรัม เฮโรอีน 38 กรัม กัญชา 3,071.85 กรัม กระท่อม 325,955 กรัม น้ำกระท่อม 11.85 ลิตร ต้นกระท่อม 7 ต้น ต้นกัญชา 14 ต้น คีตามีน 1,001.82 กรัม ฝิ่น 469.9 กรัม อาวุธปืน 43 กระบอก กระสุนปืน 174 นัด และยึดทรัพย์สินมีมูลค่ารวมกว่า 9,876,000 บาท

X