การสอบ GAT-PAT ข่าวMono29 วัดสิงห์ สทศ.

สทศ.จัดสอบ PAT 5 รอบใหม่

ความกังวลเรื่องผลกระทบจากเหตุรุนแรงระหว่างการสอบ PAT ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ทำให้ สทศ. ได้ข้อสรุปเปลี่ยนสนามสอบในวันที่ 5 มีนาคม ไปใช้โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม แทนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์แล้ว วันสุดท้ายของการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย…

Home / NEWS / สทศ.จัดสอบ PAT 5 รอบใหม่

ความกังวลเรื่องผลกระทบจากเหตุรุนแรงระหว่างการสอบ PAT ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ทำให้ สทศ. ได้ข้อสรุปเปลี่ยนสนามสอบในวันที่ 5 มีนาคม ไปใช้โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม แทนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์แล้ว

วันสุดท้ายของการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีทหารและตำรวจร่วมดูแลความปลอดภัย ซึ่งช่วงเช้าเป็นการสอบวิชา PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ และช่วงบ่าย เป็นวิชา PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

จากการสอบถามนักเรียนบางส่วนที่เข้าสอบในวันที่เกิดเหตุ เห็นด้วยกับการเปิดสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครูใหม่ในวันที่ 5 มีนาคมนี้ เพราะวิชานี้สำคัญต่อการนำไปสอบเข้าคณะครุศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์ และในวันที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ก็ทำข้อสอบไม่ทัน ไม่มีสมาธิ แต่กังวลว่าข้อสอบชุดใหม่จะยากกว่าเดิม

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ บอกว่า มูลค่าความเสียหายของทรัพย์สิน ได้ตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงทางละเมิด ประเมินทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมด และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. รับทราบ เพื่อดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ก่อเหตุ

สำหรับนักเรียนที่ต้องสอบวิชา PAT 5 รอบใหม่ สทศ.ให้ลงทะเบียนยืนยันการสอบผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ หากนักเรียนคนใดไม่ประสงค์สอบใหม่ จะใช้คะแนนสอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ก็ได้

ล่าสุด สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. เปลี่ยนสนามสอบเป็นที่โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม แทนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์