กฎหมายยาเสพติด กรมสรรพสามิต ข่าวMono29 ภาษีกัญชา

สรรพสามิต เตรียมเสนอกระทรวงการคลังเก็บภาษีกัญชา

กรมสรรพสามิต เตรียมเสนอกระทรวงการคลังเปิดพิกัดเก็บภาษี ‘กัญชา’ เพื่อรองรับอนาคตหากเปิดใช้เชิงพาณิชย์ หลังกฎหมายยาเสพติดให้โทษ ผ่านความเห็นชอบของ สนช. เปิดให้นำกัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และวิจัยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ที่ผ่านความเห็นชอบในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แม้ว่าจะอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัยและพัฒนา แต่มีรายละเอียดครอบคลุมถึงการใช้กัญชาในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคตไว้ด้วย…

Home / NEWS / สรรพสามิต เตรียมเสนอกระทรวงการคลังเก็บภาษีกัญชา

กรมสรรพสามิต เตรียมเสนอกระทรวงการคลังเปิดพิกัดเก็บภาษี ‘กัญชา’ เพื่อรองรับอนาคตหากเปิดใช้เชิงพาณิชย์

หลังกฎหมายยาเสพติดให้โทษ ผ่านความเห็นชอบของ สนช. เปิดให้นำกัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และวิจัยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ที่ผ่านความเห็นชอบในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แม้ว่าจะอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัยและพัฒนา แต่มีรายละเอียดครอบคลุมถึงการใช้กัญชาในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคตไว้ด้วย

โดย นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ระบุว่า ทางกรมฯ เตรียมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพืชกัญชา ให้กระทรวงการคลังโดยเร็ว เพื่อให้มีกฎหมายรองรับในอนาคต หากมีการอนุญาตให้ใช้กัญชาในเชิงพาณิชย์ก็จะสามารถจัดเก็บภาษีได้ทันที โดยได้จัดทำรายละเอียดพระราชกฤษฎีกาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพืชกัญชา

รวมถึงอัตราภาษีการนำกัญชาไปใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยาสูบ เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้
โดยเบื้องต้น ได้ศึกษาอัตราเทียบเคียงการจัดเก็บจากหลายๆประเทศ ที่มีการใช้กัญชาในเชิงพาณิชย์ อย่างถูกกฎหมาย เช่น สหรัฐอเมริกา มีการจัดเก็บภาษีกัญชา ทั้งรูปแบบ ของเหลว แบบผง และแบบแห้ง ในอัตราร้อยละ 15 ของมูลค่า และภาษีในเชิงปริมาณที่ 50 เหรียญต่อออนซ์ แต่ของไทยจะต้องปรับให้เหมาะสม สอดคล้อง ไม่ได้ใช้ในอัตราเดียวกัน

นายพชร ยังเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ ครั้งที่ 3 เห็นชอบให้คณะทำงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบที่ได้รับผลกระทบรอบแรกรวม 39 ล้านบาท จากวงเงินช่วยเหลือรวม 159 ล้านบาท ส่วนกลุ่มที่เหลือต้องตรวจสอบรายชื่อให้เรียบร้อยก่อน

X