การเลือกตั้ง เศรษฐกิจ เศรษฐกิจโลก

คาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 62

คาด เศรษฐกิจไทย ปี 62 เติบโตขึ้นราว 4% มอง การเลือกตั้งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงิน  สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ที่หลายคนมักจะบอกว่าค่อนข้างย่ำแย่ ค้าขายสินค้าต่างๆ ไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ แต่ทางผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย…

Home / NEWS / คาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 62

คาด เศรษฐกิจไทย ปี 62 เติบโตขึ้นราว 4% มอง การเลือกตั้งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงิน 

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ที่หลายคนมักจะบอกว่าค่อนข้างย่ำแย่ ค้าขายสินค้าต่างๆ ไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ แต่ทางผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจในปี 2561 ก็มีการขยายตัวกว่าที่คาดไว้ และในปีนี้ 2562 ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจโลก

สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน และอยู่ในช่วงของการเจรจาระหว่าง 2 ประเทศในการทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อหยุดทำสงครามการค้าชั่วคราว และการที่อังกฤษเตรียมที่จะเจรจาขอถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป เป็น 2 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจโลก และเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญที่จะสามารถกำหนดทิศทางสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 จะมีการเติบโตไปในทิศทางใด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดการณ์สภาวะของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 เชื่อว่าจะเติบโตอยู่ที่ราว 4% ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางบวกหรือลบก็ขึ้นอยู่สภาวะเศรษฐกิจของโลกที่อาจจะเริ่มคลี่คลายขึ้นเรื่อยๆ และจะมีความชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562

นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงิน และกระตุ้นการลงทุนภายในประเทศของนักลงทุนต่างชาติ คือการมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

สิ่งสำคัญที่รัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งจะสามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ดี คือการลงทุนในพื้นที่การพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ รวมไปถึงการลงทุนในเมกะโปรเจกต์ต่างๆ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินหลายแสนล้านบาทในเศรษฐกิจไทยปีหน้า

X