กลับบ้าน การรถไฟ ปีใหม่

การรถไฟฯ จัดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษเพิ่มอีก 8 ขบวน ทั้งไปและกลับ

ประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาใช้บริการขึ้นรถโดยสารรถไฟกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทำงาน ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษเพิ่มอีก 8 ขบวน ทั้งเที่ยวไปและกลับรองรับการเดินทางระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562…

Home / NEWS / การรถไฟฯ จัดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษเพิ่มอีก 8 ขบวน ทั้งไปและกลับ

ประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาใช้บริการขึ้นรถโดยสารรถไฟกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทำงาน ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษเพิ่มอีก 8 ขบวน ทั้งเที่ยวไปและกลับรองรับการเดินทางระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562

นายเฉลียว ไวยกัญหา นายสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพง เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เริ่มมีผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมารอโดยสารขึ้นรถไฟเพื่อไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศปีใหม่นี้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงกันอย่างคึกคัก เนื่องจากขบวนรถโดยสารเที่ยวแรกที่ออกเดินรถในเวลา 04.20 น. เส้นทางกรุงเทพฯ- ลพบุรี และเที่ยวสุดท้ายในเวลา 23.50 น. เส้นทางกรุงเทพฯ-ยะลา

สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดมาตรการ “7 วัน 7 มาตรการ” อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยการเดินทางแก่ผู้โดยสารตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

จัดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษเพิ่มอีก 8 ขบวน แยกเป็นเที่ยวไปส่ง 4 ขบวน ระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2561 และเที่ยวรับกลับ 4 ขบวน วันที่ 1 – 2 มกราคม 2562 โดยคาดว่าในวันนี้ 28 ธันวาคม 2561 จะมีผู้โดยสารเดินทางมากที่สุดประมาณ 100,000 ราย สำหรับผู้โดยสารที่ไม่จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า การรถไฟจะมีการจัดรถพ่วงเพิ่มเต็มกำลังลากจูง 18 โบกี้ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีตลอดช่วงเทศกาลในทุกสาย

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้จัดกิจกรรม “รถไฟส่งความสุข เดินทางกลับบ้านปลอดภัย” โดยมีการจัดนิทรรศการรณรงค์ความปลอดภัยในการโดยสารขบวนรถ และรณรงค์ความปลอดภัยของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะผ่านจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ พร้อมกับมีการแจกของที่ระลึกให้แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 และยังรวมกับกองบังคับการตำรวจรถไฟ มูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ โดยช่วงบ่ายวันนี้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

X