ขนส่ง รถเสริม

ขนส่งจัดรถเสริม ส่งประชาชนป้องกันตกค้าง

คนเดินทางกลับแน่นขนส่งจัดรถเสริมส่งประชาชนป้องกันตกค้าง ได้จัดรถเสริมไว้รองรับการเดินทางกลับของประชาชนเพิ่มจากจำนวนรถที่วิ่งปกติอีก จำนวน 30 – 40 คัน ให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสาร วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง พบว่าประชาชนเดินทางไปรอรถตู้ และรถบัสปรับอากาศที่วิ่งเชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง…

Home / NEWS / ขนส่งจัดรถเสริม ส่งประชาชนป้องกันตกค้าง

คนเดินทางกลับแน่นขนส่งจัดรถเสริมส่งประชาชนป้องกันตกค้าง ได้จัดรถเสริมไว้รองรับการเดินทางกลับของประชาชนเพิ่มจากจำนวนรถที่วิ่งปกติอีก จำนวน 30 – 40 คัน ให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสาร

วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง พบว่าประชาชนเดินทางไปรอรถตู้ และรถบัสปรับอากาศที่วิ่งเชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง และกรุงเทพฯ เพื่อกลับภูมิลำเนา และกลับไปทำงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ตลอดช่วงเทศกาล ทางสถานีขนส่งผู้โดยสาร และบริษัทเดินรถของบริษัทต่างๆ ได้จัดรถเสริมไว้รองรับการเดินทางกลับของประชาชนเพิ่มจากจำนวนรถที่วิ่งปกติอีก จำนวน 30 – 40 คัน ให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสาร เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารตกค้าง

โดยเจ้าหน้าที่ขนส่งและนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างตรังต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อตรวจความพร้อมของรถและความพร้อมของคนขับทั้งการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายของคนขับและคนประจำรถ การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตรวจเช็คระบบสัญญาณ GPS รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบรถยนต์ และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยภายในรถเป็นครั้งสุดท้ายก่อนปล่อยออกจากสถานี

และคนขับจะต้องรูดใบขับขี่ผ่านเครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงตัวตนคนขับ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะรถของเอกชนที่นำมาวิ่งเสริม เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และกำชับทุกคันให้คนขับรถและผู้โดยสารปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกคน

X