นักเรียนติดโควิด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ไม่ตัดสิทธิ์!! นร.ติดโควิด ได้เข้าสอบตามนโยบายโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

นักเรียนผู้ติดเชื้อโควิด-19 41 คน ได้สิทธิ์เข้าสอบศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ต้องผ่านประเมินจากแพทย์

Home / NEWS / ไม่ตัดสิทธิ์!! นร.ติดโควิด ได้เข้าสอบตามนโยบายโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

ประเด็นน่าสนใจ

  • นักเรียนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 41 คน จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 11,854 คน ได้สิทธิ์ร่วมเข้าสอบศึกษาต่อชั้น ม.4 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • นักเรียนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด แจ้งว่าได้ติดเชื้อก่อน สอบ 3 วัน ซึ่ง อยู่ในโรงบาลสนาม และโฮมไอโซเลชั่น (Home Isolation)
  • ทางโรงเรียนได้จัดห้องสอบแยกจากเด็กทั่วไปไว้ ที่ ตึก 81 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมฯ

วันนี้( 5 มีนาคม 65 ) ที่ ตึก 81 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นักเรียนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 41 คน จาก 52 คน จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 11,854 คน ได้สิทธิ์ร่วมเข้าสอบศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 พร้อมสวมใส่ถุงมือโดยเจ้าหน้าที่ได้จัเตรียมอาหารไว้ภายในห้อง

โดยนักเรียนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด แจ้งว่าได้ติดเชื้อก่อน สอบ 3 วัน ซึ่ง อยู่ในโรงบาลสนาม และโฮมไอโซเลชั่น (Home Isolation) และมีรายชื่ออยู่ในระบบกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้มีสิทธิ์เข้าสอบนั้น เป็นนโยบาย ของทางโรงเรียน

เนื่องจากผู้ปกครองมีความกังวลใจ เกรงว่าบุตรหลานจะเสียสิทธิ์ ของทางโรงเรียนได้ประชุมหารือวางแผน เพื่อไม่ตัดสิทธิ์ นักเรียนที่ติดเชื้อ ด้วยจัดทำห้องสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำรองไว้ แต่นักเรียนที่ติดเชื้อทุกคนต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ อีกด้วยว่า สามารถเดินทางมาสอบได้ไหมต้องสละสิทธิ์

ทั้งนี้ว่าที่ร้อยตรี มานพ เพ็ญรัศมี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่า มีเด็กนักเรียนเดินทางมาจาก จังหวัดยะลา ก่อนสอบได้ตรวจ ATK มีผลตรวจเป็นบวกกลัวว่าจะไม่ได้เข้าสอบ ก็ได้เข้าสอบที่ตามแผนที่วางไว้ แยกผู้ป่วยสามารถเข้าสอบได้

อย่างไรก็ตามการจัดสอบครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยทางโรงเรียนได้จัดห้องสอบแยกจากเด็กทั่วไปไว้ ที่ ตึก 81 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมฯ ซึ่งผู้คุมสอบ สวมใส่ชุด PPE มีเจ้าหน้าที่พยาบาลและแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด และโต๊ะเก้าอี้ของใหม่ทั้งหมด เมื่อการสอบเสร็จสิ้นผู้คุมสอบจะต้องไปกักตัวดูอาการ จากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ดังกล่าว

ภาพ : วิชาญ โพธิ

X