กระทรวงศึกษาธิการ สอบ GAT-PAT โควิด-19

นักเรียนติดโควิด-เสี่ยงสูง เข้าสอบ GAT-PAT ได้ มีสนามสอบเฉพาะ 2 แห่ง

กระทรวงศึกษาธิการ เผย สำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ทางกระทรวงฯ ได้จัดสนามสอบพิเศษขึ้นเฉพาะ 2 แห่ง

Home / NEWS / นักเรียนติดโควิด-เสี่ยงสูง เข้าสอบ GAT-PAT ได้ มีสนามสอบเฉพาะ 2 แห่ง

ประเด็นน่าสนใจ

  • กระทรวงศึกษาธิการ เผย สำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ทางกระทรวงฯ ได้จัดสนามสอบพิเศษขึ้นเฉพาะ 2 แห่ง
  • ผู้ที่จะเข้าสอบจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการสอบ
  • สามารถเข้าพักในศูนย์สอบพิเศษจนกว่าจะสอบเสร็จสิ้นทุกวิชา

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการการทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกำหนดแนวทางการสอบ GAT-PAT และวิชาสามัญ สำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

โดยให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าสอบได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมจากแพทย์ ซึ่งจะต้องเข้าสอบในสนามสอบที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ 2 แห่ง คือ

  • 1.สนามสอบพิเศษจังหวัดจันทบุรี สำหรับนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการโดยจังหวัดจันทบุรีร่วมกับศูนย์สอบมหาวิทยาลัยบูรพา
  • 2.สนามสอบพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งผู้ที่จะเข้าสอบจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการสอบ และสามารถเข้าพักในศูนย์สอบพิเศษจนกว่าจะสอบเสร็จสิ้นทุกวิชา

สนามสอบ 2แห่ง ที่จัดขึ้นเฉพาะนี้ จะจัดให้มีพื้นที่การสอบเป็นสัดส่วนแยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด เน้นการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร ส่วนผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุย เว้นระยะห่าง ฯลฯ การเดินทางไปควรใช้รถส่วนตัวหรือรถที่ภาครัฐจัดบริการเฉพาะ โดยในต่างจังหวัดให้ คกก. โรคติดต่อจังหวัด พิจารณาดำเนินการร่วมกับผู้จัดสอบในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ ปฏิทินการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบ GAT-PAT ในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบวันที่ 18 เมษายน 2565 และสอบวิชาสามัญ ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบวันที่ 20 เมษายน 2565

โดยมีจำนวนผู้สมัคร GAT/PAT และวิชาสามัญ รวมทั้งสิ้น 183,228 คน แบ่งเป็นการสอบ GAT-PAT จำนวน 177,853 คน และสอบวิชาสามัญ จำนวน 155,282 คน โดย 5 วิชาที่มีผู้สมัครสูงสุด ได้แก่ 1. วิชา GAT ความถนัดทั่วไป จำนวน 173,125 คน 2. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ จำนวน 149,712 คน 3. วิชาสามัญ ภาษาไทย จำนวน 139,711 คน 4. วิชาสามัญ สังคมศึกษา จำนวน 137,372 คน และ 5. วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ จำนวน 121,055 คน

X