คนไทยในยูเครน ยูเครน รัสเซีย สงครามรัสเซียยูเครน

สถานทูตกรุงวอร์ซอ เผยอพยพคนไทยออกนอกยูเครนแล้วรวม 142 คน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ช่วยเหลือให้คนไทยที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนอีก 43 คน (ข้อมูล ณ 1 มี.ค.65) ขณะนี้ มีการอพยพคนไทยออกนอกยูเครนแล้ว จำนวน 142 คน

Home / NEWS / สถานทูตกรุงวอร์ซอ เผยอพยพคนไทยออกนอกยูเครนแล้วรวม 142 คน

ประเด็นน่าสนใจ

  • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ช่วยเหลือให้คนไทยที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนอีก 43 คน (ข้อมูล ณ 1 มี.ค.65)
  • ขณะนี้ มีการอพยพคนไทยออกนอกยูเครนแล้ว จำนวน 142 คน
  • คณะคนไทยชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จะเริ่มเดินทางวันนี้ กำหนดการถึงไทย 2 มีนาคม 65

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนในสถานการณ์ฉุกเฉิน (สถานะวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 01.30 น.) ดังนี้

  • 1. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ช่วยเหลือให้คนไทยที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนอีก 43 คน อพยพออกจากยูเครนเข้ามายังประเทศโปแลนด์ โดยคณะคนไทยได้เดินทางถึงกรุงวอร์ซอโดยสวัสดิภาพแล้วและจะรอเดินทางโดยเครื่องบินกลับไทยต่อไป ทั้งนี้ ณ ขณะนี้ มีการอพยพคนไทยออกนอกยูเครนแล้ว จำนวน 142 คน
  • 2. กำหนดการเดินทางกลับประเทศไทย
    2.1 คณะคนไทยชุดที่ 1 จำนวน 38 คนจะเดินทางโดยเครื่องบินออกจากกรุงบูคาเรสต์ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 และมีกำหนดถึงประเทศไทยในวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG923 เวลา 06.25 น.
    2.2 คณะคนไทยชุดที่ 2 จำนวน 58 คนจะเดินทางโดยเครื่องบินออกจากกรุงวอร์ซอในวันที่ 1 มีนาคม 2565 และมีกำหนดถึงประเทศไทยในวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 เวลา 12.05 น.
  • 3. จากการตรวจสอบข้อมูลกับกลุ่มคนไทยที่ยังติดค้างอยู่ในเมืองต่าง ๆ ทราบว่า ทุกคนยังปลอดภัย โดยมีคนไทยอีก 35 คนจากกรุงเคียฟ เมืองคาเคียฟ เมืองซาโปรีเซีย ฯลฯ สามารถทยอยเดินทางออกมาได้แล้ว และอยู่ในระหว่างการเดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยฯ เมืองลวิฟ

โดยคาดว่าจะเดินทางถึงภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ คนไทยส่วนใหญ่อาศัยรถไฟอพยพของยูเครนเพื่อเดินทางออกมาจากเมืองต่าง ๆ เนื่องจากการเดินทางโดยรถยนต์ยังมีความเสี่ยงและล่าช้ามาก

ที่มา : Royal Thai Embassy, Warsaw, Poland

X