ฉีดวัคซีนโควิด ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด โควิด-19

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด กทม. รับ walk in ฉีดไฟเซอร์ เด็ก 12 ขึ้นไป ทุกเข็ม

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับวอล์คอินให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป

Home / NEWS / ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด กทม. รับ walk in ฉีดไฟเซอร์ เด็ก 12 ขึ้นไป ทุกเข็ม

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับวอล์คอินให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป
  • ยังรับให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทุกสัญชาติ ครบทั้ง 4 เข็ม
  • สามารถวอล์คอินเข้ารับวัคซีนได้ทุกวัน 08.00 – 16.00 น.

วันนี้ (24 ก.พ. 65) เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ผ่านมา สำนักอนามัยได้จัดจุดบริการฉีดวัคซีนในสถานศึกษา 8 จุดบริการ เพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ก็ได้เปิดรับวอล์คอินให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปเช่นกัน

นอกจากนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม. ยังรับให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนทุกสัญชาติ ครบทั้ง 4 เข็ม โดยสามารถวอล์คอินเข้ารับวัคซีนได้ทุกวัน 08.00 – 16.00 น. ที่ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น หรือลงทะเบียนผ่านแอพลิเคชั่น QueQ

ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไป มีประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีน กรุงเทพมหานคร อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่นไม่มากนัก

ภาพ : กฤติกร จิตติอร่ามกูล