เด็ก ๆ ช่วยกันลงขันคนละสิบบาทช่วยค่าเล่าเรียนเพื่อน นร.ยากจน

คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน ช่วยกันควักกระเป๋าร่วมบริจาคกองทุน 10 บาท สร้างมิติใหม่การศึกษา ช่วยเด็กด้อยโอกาสได้เรียนหนังสือ เผยตัวเลขเด็กนักเรียนยากจนกว่า 4 แสนคน เด็กนักเรียนจากหลายโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยกันบริจาคเงินคนละ 10 บาท พร้อมกับนำเงินที่ได้จากการรวบรวบจากเพื่อน ๆ…

Home / NEWS / เด็ก ๆ ช่วยกันลงขันคนละสิบบาทช่วยค่าเล่าเรียนเพื่อน นร.ยากจน

คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน ช่วยกันควักกระเป๋าร่วมบริจาคกองทุน 10 บาท สร้างมิติใหม่การศึกษา ช่วยเด็กด้อยโอกาสได้เรียนหนังสือ เผยตัวเลขเด็กนักเรียนยากจนกว่า 4 แสนคน

เด็กนักเรียนจากหลายโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยกันบริจาคเงินคนละ 10 บาท พร้อมกับนำเงินที่ได้จากการรวบรวบจากเพื่อน ๆ ในโรงเรียน หย่อนลงไปในตู้รับบริจาค “กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท” ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเพื่อน ๆ นักเรียนที่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับสูง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สำหรับกองทุน 10 บาท จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นปีที่ 2 โดยจะเปิดรับบริจาคในวันที่ 1 – 31 มกราคม จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน จะเป็นการคัดเลือกและอนุมัติทุนให้กับเด็กนักเรียนเรียนดี มีความรับผิดชอบ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ก่อนจะมอบทุนในวันที่ 8 พฤษภาคม แต่ละรายจะได้รับทุนจำนวนต่างกันตามความจำเป็น มีทั้ง ทุนการศึกษาสายสามัญ-สายอาชีพ , ทุนประกอบอาชีพระหว่างเรียน , ทุนประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา เป็นต้น

กองทุน 10 บาท ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2561 ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ร่วมกันระดมทุนเพื่อลูกหลานภายใต้แนวคิด “คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน” โดยได้เงินบริจาคทั้งสิ้น 2,717,156 บาท จากผู้บริจาค 126,360 ราย มอบทุนให้กับนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด 230 ราย

น.ส.จ่าม เซียมลาย จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวี หนึ่งในผู้ได้รับทุน ขอบคุณชาวเชียงใหม่ทุกคนที่ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือ กองทุนนี้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาซึ่งหมายถึงอนาคตของเด็ก ๆ ที่มีฐานะยากจนและในวันนี้ตนเองได้มาขอบคุณและมาร่วมบริจาคเพื่อส่งต่อโอกาสให้กับน้อง ๆ คนอื่น ๆ ให้ได้รับโอกาสเช่นเดียวกับตนเอง

ขณะที่นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กองทุนนี้เป็นมิติใหม่ของการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันพบว่าเด็ก ๆ ยากจนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่มีกว่า 4 แสนคน หรือคิดเป็นหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งจังหวัด การมีส่วนร่วมคนละสิบบาทจะเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจในการสร้างโอกาสให้กับเด็ก ๆ เหล่านี้

X