ประชุมสภา อภิปรายทั่วไป

[ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ เปิดอภิปรายทั่วไปวันแรก

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณา "ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี"

Home / NEWS / [ถ่ายทอดสด] ประชุมสภาฯ เปิดอภิปรายทั่วไปวันแรก

วันนี้ (17 ก.พ.65) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณา “ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี” วันแรก

โดยกรอบเวลา “ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี” ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ 2560 โดยจะใช้เวลาอภิปรายรวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง แบ่งเป็นฝ่ายค้าน 22 ชั่วโมง และครม.-ฝ่ายรัฐบาล 8 ชั่วโมง ภายใต้ 4 ประเด็นใหญ่ ได้แก่

1) ปัญหาด้านเศรษฐกิจปากท้อง ข้าวของแพง ค่าแรงถูก
2) ปัญหาโรคระบาดทั้งโควิด-19 และโรคระบาด AFS
3) วิกฤติการเมือง การปฏิรูปการเมืองที่ล้มเหลว
4) ประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงและกระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชน

โดยมีการจัดสรรเวลาอภิปรายทั่วไปตาม ‘มาตรา 152’ ในการประชุมสภา ผู้แทนราษฎร วันที่ 17 – 18 ก.พ. 65 ดังนี้

  • พรรคเพื่อไทย 760 นาที
  • พรรคก้าวไกล 303 นาที
  • พรรคเสรีรวมไทย 80 นาที
  • พรรคประชาชาติ 57 นาที
  • พรรคเพื่อชาติ 50 นาที
  • พรรคพลังปวงชนไทย 30 นาที
  • พรรคไทยศรีวิไลย์ 20 นาที
  • พรรคเศรษฐกิจใหม่ 20 นาที

โดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน จะใช้เวลาวันละ 11 ชั่วโมง ขณะที่ คณะรัฐมนตรี-พรรคร่วมรัฐบาล จะใช้เวลาวันละ 4 ชั่วโมง