กระทรวงศึกษาธิการ ปัญหาหนี้สินครู

ศธ.เปิดลงทะเบียนออนไลน์ แก้ไขปัญหาหนี้สินครู เริ่มวันนี้ – 15 มี.ค.65

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวโครงการ “สร้างโอกาสใหม่ ให้ครูไทย” ให้ครูทั่วประเทศลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้ครู

Home / NEWS / ศธ.เปิดลงทะเบียนออนไลน์ แก้ไขปัญหาหนี้สินครู เริ่มวันนี้ – 15 มี.ค.65

ประเด็นน่าสนใจ

  • กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวโครงการ “สร้างโอกาสใหม่ ให้ครูไทย” ให้ครูทั่วประเทศลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้ครู
  • ลงทะเบียนตั้งแต่ 14 ก.พ. – 15 มี.ค.65 โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยปัญหานี้สินครูใน 6 แนวทาง
  • มีครูจากทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,647 คน (ข้อมูล วันที่ 14 ก.พ.65)

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวโครงการ “สร้างโอกาสใหม่ ให้ครูไทย” ให้ครูทั่วประเทศลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้ครูที่เว็บไซต์ https://td.moe.go.th ตั้งแต่ 14 ก.พ. – 15 มี.ค.65 โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยปัญหานี้สินครูใน 6 แนวทาง คือ

  • 1.การขอปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลดลง ให้สอดคล้องกับสินเชื่อสวัสดิการหักเงินเดือนที่ความเสี่ยงต่ำ
  • 2.ต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อไป refinance สินเชื่อดอกเบี้ยสูง เพื่อลดภาระ
  • 3.การขอปรับลดค่าธรรมเนียมประกันที่ไม่มีความจำเป็นให้ลดลง
  • 4.การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อให้เงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 30% หรือ 9,000 บาท เพื่อใช้ดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี
  • 5.การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อเตรียมเกษียณอายุ หรือกรณีที่เกษียณแล้วมีภาระที่จะต้องจ่ายหนี้นานหลายปี
  • 6.การไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินกรณีที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีแล้ว ทั้งกรณีผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้ครู เมื่อวันที่ 14 ก.พ.65 เป็นวันแรก มีครูจากทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,647 คน

X