ราคาเนื้อหมู เนื้อหมู

เริ่มวันแรก! นครปฐมเปิดขายหมูราคาถูก กก.ละ 140 บาท จำนวน 3,000 กก.

จังหวัดนครปฐม นำเนื้อสุกรจำนวน 3,000 กิโลกรัม ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคา 140 บาท ต่อกิโลกรัม

Home / NEWS / เริ่มวันแรก! นครปฐมเปิดขายหมูราคาถูก กก.ละ 140 บาท จำนวน 3,000 กก.

ประเด็นน่าสนใจ

  • จังหวัดนครปฐม นำเนื้อสุกรจำนวน 3,000 กิโลกรัม ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคา 140 บาท ต่อกิโลกรัม
  • เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
  • จำหน่ายถึงวันที่ 14 ก.พ.65 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ตั้งแต่เวลา 08.00 น. (ซื้อได้คนละ 2 กิโลกรัม)

วันนี้ (12 ก.พ. 65) เมื่อเวลา 08.00 น. บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประชาชนเดินทางมาซื้อเนื้อหมู หลังจากนายอำเภอเมืองนครปฐมได้ใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ 2497 ประสานให้ผู้ประกอบการครอบครองเนื้อสุกรที่ดำเนินคดีเสร็จสิ้นแล้ว (ล็อตของบริษัท พี-พอร์ค จำกัด) นำเนื้อสุกรจำนวน 3,000 กิโลกรัม ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคา 140 บาท ต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มีนโยบายให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดนครปฐม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ด้วยการจัดจำหน่ายหมูเนื้อแดง คุณภาพดี ด้วยมาตรฐานปศุสัตว์ OK ในราคากิโลกรัมละ 140 บาท ถุงละ 2 กิโลกรัมต่อคน จำนวน 3,000 กิโลกรัม ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ซื้อได้คนละ 2 กิโลกรัม เพื่อให้ทั่วถึงกันทุกคน

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ราคาหมูแพง ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน โดยเฉพาะกับประชาชนผู้บริโภค รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่ต่างได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาราคาเนื้อหมูที่ปรับตัวสูงขึ้น

ภาพ : วิชาญ โพธิ