ปัญหาปากท้อง ราคาน้ำมันแพง สินค้าแพง

“กรุงเทพโพลล์” เผย ปชช. 46.9 % มองน้ำมันแพง กระทบชีวิตมากที่สุด

“กรุงเทพโพลล์” เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ชีวิตความเป็นอยู่คนไทยวันนี้ กับสถานการณ์ข้าวของราคาแพง”

Home / NEWS / “กรุงเทพโพลล์” เผย ปชช. 46.9 % มองน้ำมันแพง กระทบชีวิตมากที่สุด

ประเด็นน่าสนใจ

  • “กรุงเทพโพลล์” เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ชีวิตความเป็นอยู่คนไทยวันนี้ กับสถานการณ์ข้าวของราคาแพง”
  • ประชาชน ร้อยละ 43.1 ระบุ จากสถานการณ์ข้าวของราคาแพง ทำให้สถานะทางการเงินพอดีกับค่าใช้จ่ายไม่มีเงินเหลือเพื่อเก็บออม
  • ร้อยละ 46.9 ระบุ ราคาค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากที่สุด

“กรุงเทพโพลล์” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ชีวิตความเป็นอยู่คนไทยวันนี้ กับสถานการณ์ข้าวของราคาแพง” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,033 คน การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.- 2 ก.พ. ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชน ร้อยละ 43.1 ระบุ จากสถานการณ์ข้าวของราคาแพง ทำให้สถานะทางการเงินพอดีกับค่าใช้จ่ายไม่มีเงินเหลือเพื่อเก็บออม ขณะร้อยละ 39.0 ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ต้องกู้ ต้องหยิบยืม ส่วนร้อยละ 17.9 ยังเพียงพอกับค่าใช้จ่ายและมีเงินเก็บออม

ขณะเดียวกัน ร้อยละ 54.7 ระบุ จากผลกระทบข้าวของราคาแพง มีผลต่อการใช้จ่าย การดำเนินชีวิต ผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด, ร้อยละ 36.6 ระบุ มีผลปานกลาง และ ร้อยละ 8.7 มีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ,ร้อยละ 88.9 ระบุ มีการปรับตัว ในยุคที่ข้าวของราคาแพงขึ้น โดยร้อยละ 60.9 ทำอาหารกินเอง เอาอาหารมากินเองที่ทำงาน, ร้อยละ 59.7 ลดปริมาณการซื้อลง และร้อยละ 50.2 ซื้อสินค้าอย่างอื่นทดแทนสินค้าที่ราคาแพงขึ้น มีเพียงร้อยละ 11.1 ไม่มีการปรับตัว ใช้ชีวิตปกติ กินปกติ

เมื่อถามว่าการขึ้นราคาสินค้าอุปโภค บริโภคอะไรที่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากที่สุด ร้อยละ 46.9 ระบุ ราคาค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ร้อยละ 35.7 การซื้ออาหารสดตามตลาด และ ร้อยละ 8.9 การไปกินอาหารที่ร้านตามสั่ง ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 47.1 คิดว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นในยุคของแพงระดับปานกลาง ส่วนร้อยละ 32.1 ช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด และ ร้อยละ 20.8 ช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

X