คืนเบี้ยประกันโควิด ประกันโควิด อาคเนย์ประกันภัย ไทยประกันภัย

อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย เสนอคืนเบี้ยประกันโควิดลูกค้าเต็มจำนวน

ก่อนหน้านี้ทาง คปภ. ได้อนุญาตให้บริษัทอาคเนย์ประกันภัย และ บริษัท ไทยประกันภัย เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

Home / NEWS / อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย เสนอคืนเบี้ยประกันโควิดลูกค้าเต็มจำนวน

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้ทาง คปภ. ได้อนุญาตให้บริษัทอาคเนย์ประกันภัย และ บริษัท ไทยประกันภัย เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
  • ล่าสุดทาง อาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัย เสนอแนวทางให้แก่ลูกค้าประกันภัยโควิด-19 ที่ยังไม่เคยแจ้งเคลม สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน
  • ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทได้ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ก.พ.65

สืบเนื่องจากบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอแนวทาง เพื่อดูแลผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เอาประกันภัยทุกกลุ่ม ในขณะที่บริษัทยังคงมีความมั่นคงเพียงพอ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้รับคำขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ซึ่งหากคณะกรรมการ คปภ. อนุญาตให้บริษัทเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้ว จะส่งผลให้บริษัทปิดการดำเนินงานทันที

ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอแนวทางให้แก่ลูกค้าประกันภัยโควิด-19 ที่ยังไม่เคยแจ้งเคลม โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทได้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น. จนถึงวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23:59 น.

ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะรับคืนเบี้ยประกันภัยโควิด-19 กรมธรรม์ของท่านจะยังคงมีผลบังคับ ตราบเท่าที่บริษัทยังคงประกอบธุรกิจประกันภัยอยู่

ลูกค้าอาคเนย์ประกันภัย

ลูกค้าไทยประกันภัย

ทั้งนี้ บริษัทจะเร่งคืนเบี้ยประกันภัยโควิด-19 เต็มจำนวนให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด โดยความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ของท่านจะสิ้นสุดลงในวันที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ขอรับเบี้ยประกันภัยคืนกับทางบริษัท

สำหรับลูกค้ากรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ ของอาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการ และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบต่อไป