ผู้ป่วยโรคไต ฟอกไตฟรี ไตวายเรื้อรัง

1 ก.พ.นี้ ผู้ป่วยไตวายสิทธิบัตรทอง เลือกวิธีการฟอกไตได้ฟรี

1 ก.พ.นี้ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีสิทธิบัตรทองสามารถเลือกวิธีการฟอกไตได้ฟรี

Home / NEWS / 1 ก.พ.นี้ ผู้ป่วยไตวายสิทธิบัตรทอง เลือกวิธีการฟอกไตได้ฟรี

ประเด็นน่าสนใจ

  • 1 ก.พ.นี้ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีสิทธิบัตรทองสามารถเลือกวิธีการฟอกไตได้ฟรี
  • ผู้ป่วยรายเดิม (ก่อน 1 ก.พ.2565) ที่ล้างไตผ่านช่องท้อง ต้องการเปลี่ยนมาใช้ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้ปรึกษาแพทย์ที่รักษา และเข้ารับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย ไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์
  • ผู้ป่วยรายใหม่ ตั้งแต่ 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป แพทย์และผู้ป่วยจะตัดสินใจร่วมกันเพื่อเลือกวิธีการบำบัดทดแทนไตที่เหมาะสม

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า 1 ก.พ.นี้ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีสิทธิบัตรทองสามารถเลือกวิธีการฟอกไตได้ฟรี ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับแนวปฏิบัติของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าต้องได้รับการฟอกไต แบ่งเป็น

  • 1.ผู้ป่วยรายเดิม (ก่อน 1 ก.พ.2565) ที่ล้างไตผ่านช่องท้อง หากต้องการเปลี่ยนมาใช้วิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปรึกษาแพทย์ที่รักษา และเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามที่แพทย์แนะนำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์
    ส่วนผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หลังจาก 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป รับบริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (สอบถามรายละเอียดจากหน่วยบริการที่ดูแลท่านได้โดยตรง)
  • 2.ผู้ป่วยรายใหม่ ตั้งแต่ 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าต้องเข้ารับบริการบำบัดทดแทนไต แพทย์และผู้ป่วยจะตัดสินใจร่วมกันเพื่อเลือกวิธีการบำบัดทดแทนไตที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด (ผู้ป่วยมีทางเลือก ไม่บังคับให้ใช้วิธีล้างไตผ่านช่องท้องเป็นทางเลือกแรกอีกต่อไป)

กรณีผู้ป่วยสมัครใจฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แพทย์จะส่งผู้ป่วยไปเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่หน่วยบริการที่เหมาะสม ผู้ป่วยเดินทางมาฟอกไตสัปดาห์ละไม่เกิน 3 ครั้ง (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม.