กลุ่มพีมูฟ รัฐบาล สิทธิขั้นพื้นฐาน

“พีมูฟ” บุกทำเนียบรัฐบาล ทวงสิทธิ 15 ข้อ

“พีมูฟ” บุกทำเนียบรัฐบาล ทวงสิทธิ “ ที่ดิน-ที่อยู่​อาศัย​-ชาติพันธุ์​-สิทธิ​สถานะ-รัฐสวัสดิการ​-ผลกระทบ​จากนโยบาย​รัฐ “

Home / NEWS / “พีมูฟ” บุกทำเนียบรัฐบาล ทวงสิทธิ 15 ข้อ

ประเด็นน่าสนใจ

  • กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ บุกทำเนียบฯ ทวงถามความชัดเจนในข้อเรียกร้อง ทั้ง 15 ข้อ
  • เช่น เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานในระบบสาธารณูปโภค ปัญหาเรื่องของที่ดินทำกิน และเรื่องโฉนดชุมชน
  • ได้ยื่นหนังสือ ร่างมติคณะรัฐมนตรีที่ภาคประชาชนร่างขึ้น มอบให้กับตัวแทนรัฐบาล

วันนี้ ( 24 ม.ค.65) ที่ บริเวณแยกพาณิชยการ หน้าทำเนียบรัฐบาล กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ( P-move ) นำโดยนายจำนงค์ หนูพันธ์ ได้เคลื่อนขบวนจากหน้ายูเอ็น มายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อต้องการมาทวงถามความชัดเจนในข้อเรียกร้อง ทั้ง 15 ข้อของกลุ่มพีมูฟ โดยจะมีความชัดเจนในการนำเข้าสู่วาระการประชุม ครม. และต้องมีหลักประกันที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ว่าจะมีการนำข้อเรียกร้องทั้งหมดเข้าสู่การประชุมของ ครม. ให้มีมติเห็นชอบโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้กลุ่มพีมูฟมองว่า บางข้อเรียกร้องสามารถที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ได้ทันที เพราะได้เรียกร้องมาหลายปีแล้ว เช่น เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานในระบบสาธารณูปโภค ปัญหาเรื่องของที่ดินทำกิน และเรื่องโฉนดชุมชน เพราะที่ผ่านมามองว่า รัฐบาลโดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ไม่ได้มีท่าทีตอบรับในการแก้ไขปัญหา

จากนั้น ในเวลา 13.30 น. นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาล เดินทางมาเจรจากับกลุ่มพีมูฟ พร้อมบอกว่า วันที่ 31 ม.ค.จะมีการประชุม และระเบียบวาระการประชุม จะมีการนำข้อเรียกน้องขอพรีมูฟเข้าสู่ที่ประชุมทั้ง 15 ข้อด้วย และพลเอกประวิตร ได้สั่งการว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหา จะทำในรูปแบบของคณะอนุกรรมการ และในระหว่างนี้จะมีการประสานงานกับทุกคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง เพื่อเร่งรัดการดำเนินการ และคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะต้องมีความคืบหน้าในสิ่งที่ดำเนินการไปแล้ว

อย่างไรก็ตากลุ่มพีมูฟ ได้ยื่นหนังสือ ร่างมติคณะรัฐมนตรีที่ภาคประชาชนร่างขึ้น มอบให้กับตัวแทนรัฐบาล อีกทั้งยังต้องการให้เจ้าหน้าที่ นำลวดหนามหีบเพลงที่ปิดกั้นการจราจรถนนพิษณุโลกช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกด้วย

ภาพ : วิชาญโพธิ

X