จีน ยุโรป รถไฟ

รถไฟสินค้าจีน-ยุโรปเที่ยวแรกของปี 2562

รถไฟสินค้าจีน-ยุโรปเที่ยวแรกของปี 2562 ออกวิ่งแล้ว โดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการค้าระหว่างจีนกับหลายประเทศ รถไฟสินค้าจีน-ยุโรป เที่ยวแรกของปี 2562 ออกเดินทางจากด่านคอร์กอส ในเขตปกครองตนเองซินเจียง อุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนแล้ว เมื่อเวลาเที่ยงคืนครึ่ง วันที่ 1 มกราคม…

Home / NEWS / รถไฟสินค้าจีน-ยุโรปเที่ยวแรกของปี 2562

รถไฟสินค้าจีน-ยุโรปเที่ยวแรกของปี 2562 ออกวิ่งแล้ว โดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการค้าระหว่างจีนกับหลายประเทศ

รถไฟสินค้าจีน-ยุโรป เที่ยวแรกของปี 2562 ออกเดินทางจากด่านคอร์กอส ในเขตปกครองตนเองซินเจียง อุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนแล้ว เมื่อเวลาเที่ยงคืนครึ่ง วันที่ 1 มกราคม ตามเวลาท้องถิ่น ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิติดลบ 20 องศาเซลเซียส

รถไฟเที่ยวดังกล่าวขนส่งสินค้า ซึ่งส่วนมากเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มาจากเมืองหวู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของจีน และวิ่งออกจากจีนผ่านทางด่านคอร์กอส โดยมีปลายทางอยู่ที่เมืองเดอสบรูกส์ ประเทศเยอรมนี

นายเก้อ เจียงหัว เจ้าหน้าที่สถานีตรวจสอบพรมแดนขาเข้าและออก ด่านคอร์กอส บอกว่า แม้ว่าด่านจะมีเครือข่ายการตรวจสอบที่ดี แต่การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ยังคงจำเป็นอยู่ รถไฟทุกขบวนทั้งขาเข้าและออกจะมีตู้สินค้าอย่างน้อย 40 ตู้ ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องตรวจสอบตู้สินค้าคิดเป็นระยะทางเฉลี่ย 1.5 กิโลเมตร

ด่านคอร์กอส ที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนจีนติดกับคาซัคสถาน เป็นส่วนหนึ่งของข้อริเริ่มเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ของจีน โดยด่านแห่งนี้เป็นเสมือนประตูชายแดนของจีนที่เปิดไปสู่ประเทศทางตะวันตก

ในแต่ละวันมีรถไฟสินค้าเส้นทางจีน-ยุโรป วิ่งผ่านด่านคอร์กอสราว 8 ขบวน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการค้าระหว่างจีนกับต่างประเทศ อีกทั้งเส้นทางรถไฟนี้ยังช่วยลดเวลาการขนส่งสินค้าได้อีกด้วย