ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโควิด ผู้ป่วยโควิด-19

หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินกรณีโควิด-19 ฉบับที่ 7

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ครม. เห็นชอบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยโควิด-19 ฉบับที่7
  • สาระสำคัญเป็นการแก้ไขรายการซ้ำซ้อน / ปรับแก้อัตราค่าบริการบางรายการ
  • เพิ่มรายการค่าตรวจด้วย ATK เพิ่มค่าบริการวิชาชีพ กำหนดค่าห้องพัก Hospitel

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565 ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 (ฉบับที่7)

โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขรายการซ้ำซ้อน การแก้ไขลำดับ/รหัส/หน่วยของรายการ รวมถึงการปรับแก้อัตราค่าบริการบางรายการโดยเฉพาะรายการค่าตรวจ Real time PCR การเพิ่มรายการค่าตรวจด้วย ATK เพิ่มค่าบริการวิชาชีพ กำหนดค่าห้องพัก Hospitel เพื่อให้สอดคล้องตามสถานการณ์และแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

สำหรับรายการที่มีการยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มรายการ มีรายละเอียดและกำหนดการเริ่มมีผลบังคับดังต่อไปนี้

1.ยกเลิกรายการซ้ำซ้อนในหมวดที่ 3 ค่ายา จำนวน 2 รายการได้แก่ COLISTIN (บริษัท มิลลิเมด จำกัด) และ UTOIN-250 (บริษัท ยูเมด้า จำกัด) เนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกับรายการในหลักเกณฑ์ฉบับที่ 5 และราคาที่ถูกพิจารณาใหม่ มีความเป็นปัจจุบันมากกว่า โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเป็นต้นไป

2.แก้ไขอัตราค่ายา ALUMED (ยารักษาโรคกระเพาะอาหาร) จากเดิม 2,917 บาท เป็น 18.50 บาท เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2563

3.ปรับปรุงอัตราค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ได้แก่ รายการ Covid-19 Real time PCR 2 ยีนส์ (เหมาจ่าย) จากเดิม 2,250 บาท ปรับเป็น 1,300 บาท และ Covid-19 Rael time PCR 3 ยีนส์ (เหมาจ่าย) จากเดิม 2,550 บาท ปรับใหม่เป็น 1,500 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบเป็นต้นไป

4.เพิ่มรายการค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เนื่องจากเดิมไม่ได้กำหนดไว้ ได้แก่ การตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วย Ag Test Kit ด้วยวิธี Chromatographic immunoassay จ่ายตามจริงไม่เกิน 300 บาทต่อครั้ง และด้วยวิธี FIA จ่ายตามจริง ไม่เกิน 400 บาทต่อครั้ง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบเป็นต้นไป

เพิ่มค่าบริการวิชาชีพเนื่องจากเดิมไม่ได้กำหนดไว้ ได้แก่ ค่าบริการเหมาจ่ายสำหรับการดูแลให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 (ค่ายาพื้นฐาน ค่าบริการพยาบาลทั่วไป ค่าติดตามอาการและค่าให้คำปรึกษาของแพทย์ รวมทั้งค่าอาหาร 3 มื้อ) สำหรับกรณี Home Isolation, Community Isolation และ Hotel Isolation (ซึ่งกรณีนี้รวมค่าห้องพักด้วย) 1,000 บาทต่อวัน และเพิ่มค่าบริการเหมาจ่ายการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทลายโจร รวมค่ายาและค่าบริหารจัดการยา 300 บาทต่อราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ มีการแก้ไขลำดับและรหัสรายการ ให้การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวอย่างน้ำลายแบบรวมตัวอย่าง (Pooled saliva samples) ราคา 460 บาทต่อเทส และด้วยตัวอย่างป้ายหลังโพลงจมูกและป้ายลำคอแบบรวมตัวอย่าง (Pooled noasopharyngeal and throat swab samples) ราคา 575 บาทต่อเทส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2564

5.แก้ไข “หน่วย” ในหมวดที่ 12 ค่าบริการวิชาชีพ ข้อ 12.8 ค่าบริการตรวจวินิจฉัยและทำหัตถการโดยแพทย์ จำนวน 31 รายการ โดยกำหนดให้หน่วยเป็น “ครั้ง” เนื่องจากเดิมไม่ได้กำหนดไว้ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564

6.ปรับปรุงรายการค่าห้องพัก (กรณี Hospitel) ในบัญชีและอัตราแนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ เป็นเหมาจ่าย 1,000 บาทต่อวัน (พร้อมอาหาร 3 มื้อ) มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเป็นต้นไป โดยส่วนนี้เป็นปรับปรุงจากเดิมที่ใช้ราคาเดียวกับรายการตามหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับที่ 1) ค่าห้องแยกโรค อัตรา 1,500 บาท/วัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นอัตราเดียวกันกับกรณี Hotel Isolation ที่กำหนดในราคาเหมาจ่าย 1,000 บาทเช่นเดียวกัน


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ยืนยัน ฟ้าทะลายโจร ยังใช้ได้กับผู้ป่วยโควิด-19

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ยืนยัน ฟ้าทะลายโจร ยังใช้ได้กับผู้ป่วยโควิด-19

ไม่ควรใช้กับผู้เเพ้ยา หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ผู้ป่วยโรคตับ

คมนาคม ส่งผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษาตัวบ้านเกิด 7 จังหวัดอีสานใต้เเล้ว

คมนาคม ส่งผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษาตัวบ้านเกิด 7 จังหวัดอีสานใต้เเล้ว

ได้เเก่ บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และนครราชสีมา

เเนวทางเข้าระบบ CI-Hospitel จากการตรวจ ATK เป็นผลบวก

เเนวทางเข้าระบบ CI-Hospitel จากการตรวจ ATK เป็นผลบวก

ผู้มีผลตรวจ ATK เข้าข่ายผลบวก สามารถส่งต่อระบบ Home Isolation โดยไม่จำเป็นต้องทำ RT-PCR ซ้ำ

กรมควบคุมโรคจัด “60 ซุปเปอร์ไรเดอร์” ส่งยาด่วนให้ผู้ติดเชื้อโควิด

กรมควบคุมโรคจัด “60 ซุปเปอร์ไรเดอร์” ส่งยาด่วนให้ผู้ติดเชื้อโควิด

กรมควบคุมโรค สนับสนุน กทม. ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่บ้าน โดยจัดหน่วยซุปเปอร์ไรเดอร์ 60 คัน ส่งยาด่วน พร้อมอุปกรณ์จำเป็นให้ผู้ติดเชื้อที่พักรักษาตัวที่บ้าน

กาญจนบุรี จัดศูนย์พักคอยรับผู้ป่วยโควิดใน 13 อำเภอ จำนวน 1,825 เตียง

กาญจนบุรี จัดศูนย์พักคอยรับผู้ป่วยโควิดใน 13 อำเภอ จำนวน 1,825 เตียง

เนื่องจากโรงพยาบาลสนาม จำนวน 3 แห่ง เริ่มวิกฤตเตียงไม่พอรองรับผู้ป่วย

สปสช. ปรับแนวทางจ่ายเงินดูแลผู้ป่วยโควิด “สิทธิบัตรทอง” ที่บ้าน-ชุมชน

สปสช. ปรับแนวทางจ่ายเงินดูแลผู้ป่วยโควิด “สิทธิบัตรทอง” ที่บ้าน-ชุมชน

สปสช.ปรับแนวทางการจ่ายชดเชยสนับสนุนการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 สิทธิบัตรทองที่บ้าน-ชุมชน (Home-Community Isolation) เหมาจ่ายให้หน่วยบริการทันที 3,000 บาทต่อราย

พัทยาจัดตั้ง Hospitel รับผู้ป่วยโควิด กลุ่มสีเขียว คาดเปิดวันพรุ่งนี้

พัทยาจัดตั้ง Hospitel รับผู้ป่วยโควิด กลุ่มสีเขียว คาดเปิดวันพรุ่งนี้

รัฐบาล เห็นชอบให้นำชุดตรวจทั้ง Antigen test kit และ Rapid antigen test มาใช้ตรวจให้กับประชาชน

ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เเจงผู้ป่วยโควิด “ล้นระบบ” เกินจะรองรับได้

ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เเจงผู้ป่วยโควิด “ล้นระบบ” เกินจะรองรับได้

ICU และ ward สำหรับผู้ป่วยโควิดเต็ม ER ส่วนแผนกฉุกเฉินมีผู้ป่วยโควิดรอส่งต่อล้นระบบขณะนี้

นายกฯ สั่งจัดการเตียงเร่งด่วน กทม.เตรียมแนวทางกักตัวที่ชุมชน

นายกฯ สั่งจัดการเตียงเร่งด่วน กทม.เตรียมแนวทางกักตัวที่ชุมชน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หารือกรณีออกมาตรการแยกกักตัวในชุมชนหลังทราบผลและระหว่างรอจัดสรรเตียง

X