กรุงเทพมหานคร โควิด-19

เตรียมเปิดศูนย์พักคอย พร้อมรับมือสถานการณ์ COVID-19

ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมการเปิดศูนย์พักคอย เกียกกาย เขตดุสิต รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

Home / NEWS / เตรียมเปิดศูนย์พักคอย พร้อมรับมือสถานการณ์ COVID-19

ประเด็นน่าสนใจ

  • ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมการเปิดศูนย์พักคอย เกียกกาย เขตดุสิต
  • เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
  • ประกอบไปด้วยเตียงนอน 52 เตียง โดยแบ่งเป็น เด็กผู้ชาย 26 เตียง เด็กผู้หญิง26 เตียง

วันนี้ (8 ม.ค.64) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมการเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) เกียกกาย เขตดุสิต เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รองรับกรณีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้าสู่ระบบการรักษาเพิ่มมากขึ้น

โดยศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตดุสิต บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย เปิดรับวันแรกเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุ 5 ถึง 12 ปี ซึ่งภายในศูนย์พักคอยจะประกอบไปด้วยเตียงนอน 52 เตียง โดยแบ่งเป็น เด็กผู้ชาย 26 เตียง เด็กผู้หญิง26 เตียง มีกล้องกล้อง cctv 10 ตัว และมีผู้ดูแล พร้อมเฝ้าระวังตลอด 24 ชม. ภายในห้องควบคุมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

ภาพ : ธนโชติ ธนวิกรานต์

X