กระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์โควิด-19 โควิด-19

สธ. แถลงแจ้งเตือนโควิด เป็นระดับ 4 / WFH – ชะลอเดินทางข้ามจังหวัด

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมยกระดับมาตรการแจ้งเตือนภัยโควิด จากเดิม ระดับ 3 เป็น ระดับ 4

Home / NEWS / สธ. แถลงแจ้งเตือนโควิด เป็นระดับ 4 / WFH – ชะลอเดินทางข้ามจังหวัด

ประเด็นน่าสนใจ

 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมยกระดับมาตรการแจ้งเตือนภัยโควิด จากเดิม ระดับ 3 เป็น ระดับ 4
 • ปิดสถานที่เสี่ยงและจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด และอาจมีเพิ่มมาตรการต่าง ๆ
 • ขอความร่วมมือประชาชน สังเกตตัวเอง 14 วัน หรือ ตรวจ ATK ทุก 3 วันหรือ ทุกสัปดาห์

นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุถึงสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคว่าวันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อ 5,775 ราย เสียชีวิต 11 ราย ส่วนปัจจัยที่พบจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อมากขึ้น เพราะเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน แพร่โรคเร็ว แต่แม้ว่าจะไม่รุนแรง และ 95% ติดเชื้อ ไม่มีอาการ แต่หากพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะผู้เสียชีวิตมากขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมและชะลอการระบาดของโรค จึงเตรียมยกระดับมาตรการแจ้งเตือนภัยโควิด จากเดิม ระดับ 3 เป็น ระดับ 4 มีผลให้ปิดสถานที่เสี่ยงและจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด และอาจมีเพิ่มมาตรการต่างๆ เนื่องจากที่ผ่านมามีการทำกิจกรรม ทั้งงานเลี้ยง สังสรรค์ ในสถานที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเท กิจกรรมศาสนา และการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน ทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อรวดเร็ว

จึงขอความร่วมมือประชาชน สังเกตตัวเอง 14 วัน หรือ ตรวจ ATK ทุก 3 วันหรือ ทุกสัปดาห์ และหากพบผลเป็นบวก ให้โทรผ่านหมายเลข 1330 เพื่อรับการดูแลตามระบบ แต่หากผู้ป่วยมีอาการน้อยดูแล ที่บ้าน Home Isolation (Hi) มีการจัดยาเวชภัณฑ์ อาหาร เครื่องวัดไข้ วัดออกซิเจน เพื่อใช้ในการดูแลขณะนี้รักษาตาตัวที่บ้านและหากมีอาการรุนแรงขึ้น ก็จะมีระบบส่งต่อแบบรวดเร็ว หรือโทรผ่านหมาย 1669 เพื่อรับผู้ป่วยมาดูอาการที่รพ

ส่วนสถานประกอบการขอให้เน้น ปฏิบัติตาม Covid Free setting อย่างเคร่งครัด และประชาชน ต้องปฏิบัติตามมาตรการ VUCA เร่งฉีดวัคซีน และปฏิบัติตัวแบบครอบจักรวาล สวมหน้ากาก อนามัย ล้างมือระยะห่าง คิดเสมอว่าคนรอบข้างเราอาจเป็นรผู้ติดเชื้อ เพื่อป้องกันตนเองสูงสุด และตรวจATK หากรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือมีอาการ

ระดับการเตือนภัยระดับ 4 โควิด-19

 • งดเข้าสถานที่เสี่ยง
 • งดทานอาหารร่วมกัน-ดื่มสุราในร้าน
 • เลี่ยงไปซื้อของที่มีคนจำนวนมาก เช่น ตลาด ห้าง
 • เลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้าน
 • งดร่วมกิจกรรม / กลุ่มตามเกณฑ์ต่างๆ
 • มาตรการทำงานที่บ้านให้ได้ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 80
 • ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดหากจำเป็นใช้รถยนต์ส่วนตัว
 • เลี่ยงไปต่างประเทศ
 • หากเข้าประเทศต้องปรับตัวในสถานที่กักกัน

X