กรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม

สวนดุสิตโพล เผย ‘ชัชชาติ’ ได้คะแนนความนิยมอันดับ 1 ในศึกชิง ผู้ว่าฯ กทม.

สวนดุสิตโพล เผย คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 90.57 คิดว่าถึงเวลาเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.” แล้ว

Home / NEWS / สวนดุสิตโพล เผย ‘ชัชชาติ’ ได้คะแนนความนิยมอันดับ 1 ในศึกชิง ผู้ว่าฯ กทม.

ประเด็นน่าสนใจ

 • สวนดุสิตโพล เผย คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 90.57 คิดว่าถึงเวลาเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.” แล้ว
 • 85.14% ความแก้ปัญหาการจราจร ระบบขนส่งสาธารณะ รองลงมา 70.46% คุณภาพชีวิตของประชาชน
 • รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับคะแนนความนิยมมากที่สุด 56.72% รองลงมา ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 29.60%

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จำนวน ทั้งสิ้น 1,135 คน (สำรวจด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2564 พบว่า คนกรุงเทพฯ คิดว่าถึงเวลาเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.” แล้ว ร้อยละ 90.57 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้น่าสนใจเพราะกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวง มีความสำคัญ

การเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.” ครั้งนี้มีความน่าสนใจอย่างไร

 • อันดับ 1 กทม. เป็นเมืองหลวง มีความสำคัญ 54.55%
 • อันดับ 2 ไม่ได้มีการเลือกตั้งมายาวนาน 46.16%
 • อันดับ 3 การเลือกตั้ง กทม. ส่งผลต่อการเมืองระดับชาติ 44.31%
 • อันดับ 4 มีผู้สมัครมีความรู้ความสามารถ 43.69%
 • อันดับ 5 สะท้อนให้เห็นความนิยมและคะแนนเสียงของแต่ละพรรค 33.63%

“กรุงเทพมหานคร” ควรพัฒนาเรื่องใดอย่างเร่งด่วน

 • อันดับ 1 การจราจร ระบบขนส่งสาธารณะ 85.14%
 • อันดับ 2 คุณภาพชีวิตของประชาชน 70.46%
 • อันดับ 3 การมีงานทำ รายได้ค่าครองชีพ 64.58%
 • อันดับ 4 น้ำท่วม น้ำเสีย 60.59%
 • อันดับ 5 สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ฝุ่นควัน ขยะ 59.88%

“ผู้ว่าฯ กทม.” ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

 • อันดับ 1 ทำงานเร็ว แก้ปัญหาไว พร้อมที่จะทำงาน 85.40%
 • อันดับ 2 เก่ง มีความรู้ความสามารถ 77.74%
 • อันดับ 3 ซื่อสัตย์ สุจริต ภาพลักษณ์ดี 74.89%
 • อันดับ 4 เข้าใจคนกรุงเทพฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็น 68.92%
 • อันดับ 5 มีทีมงานที่ดี 55.12%

คนกรุงเทพฯ จะเลือกผู้ว่าฯ กทม.ที่สังกัดพรรคการเมืองหรือไม่

 • สังกัดพรรคการเมืองหรือไม่ก็ได้ 65.72%
 • ไม่สังกัดพรรคการเมือง (ผู้สมัครอิสระ) 21.90%
 • สังกัดพรรคการเมือง 12.38%

ถ้าพรรคการเมืองส่งผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.”คนกรุงเทพฯ จะเลือกผู้สมัครจากพรรคใด

 • อันดับ 1 ผู้สมัครอิสระ 38.65%
 • อันดับ 2 ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 20.52%
 • อันดับ 3 ผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล 16.06%
 • อันดับ 4 ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 13.58%
 • อันดับ 5 ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ 9.43%

ว่าที่ผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.” คนใดได้รับความนิยมมากที่สุด

 • รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 56.72%
 • ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 29.60%
 • พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 10.62%
 • รสนา โตสิตระกูล 2.26%
 • คนอื่น ๆ 0.80%
X