จะนะ เซฟจะนะ โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

กลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น กลับภูมิลำเนา หลังพอใจมติ ครม. ชะลอโครงการฯ

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • กลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่ปักหลักอยู่ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อคัดค้านสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เดินทางกลับภูมิลำเนาเช้าวันนี้
  • หลังทาง ครม. มีมติ ชะลอการดำเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะไว้ก่อน
  • ทางรัฐบาลเตรียม รถบัสโดยสารสาธารณะ ขบส. สาย กรุงเทพมหานคร-ดอนสัก จำนวน 2 คัน พาไปส่งถึงที่ อ.จะนะ จ.สงขลา

วันนี้ ( 15 ธ.ค. 64 ) ที่ บริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ข้างทำเนียบรัฐบาล กลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่ปักหลักอยู่ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องคัดค้านการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ตลอดหลายวันที่ผ่านมา เดินทางกลับภูมิลำเนาเช้าวันนี้ ด้วยรถบัสโดยสารสาธารณะ ขบส. สาย กรุงเทพมหานคร-ดอนสัก จำนวน 2 คัน ที่ทางรัฐบาลเตรียมเอาไว้ โดยจะพาไปส่งถึงที่ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยใช้เวลาการเดินทางมากกว่า 10 ชั่วโมงหลังได้ข้อสรุปเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้ชะลอการดำเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะไว้ก่อน

ทั้งนี้ประชุมครม.ได้มีมติ ระบุดังนี้

1.รับทราบข้อเรียกร้องของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นตามที่คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้า แห่งอนาคต” เสนอ

2.มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ฯลฯ ร่วมกันจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) และแผนแม่บทต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอของภาคประชาชน เช่น เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ฯลฯ

รวมถึงผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

และให้หน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรอผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้เป็นที่ยุติก่อนการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการให้เป็นตามกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

3.ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

ภาพ : วิชาญ โพธิ


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เตรียมยกระดับชุมนุม หลังมติ ครม. ตั้ง กพต. นั่งหัวโต๊ะจัดทำ SEA

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เตรียมยกระดับชุมนุม หลังมติ ครม. ตั้ง กพต. นั่งหัวโต๊ะจัดทำ SEA

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เตรียมยกระดับชุมนุม หลังมติ ครม. ที่ตั้ง กพต.นั่งหัวโต๊ะจัดทำ SEA มอง ต้องการควบคุมทิศทางการศึกษาผลกระทบโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

นายกฯ แจง ‘นิคมจะนะ’ ขึ้นอยู่กับประชาชน-ประชาพิจารณ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

นายกฯ แจง ‘นิคมจะนะ’ ขึ้นอยู่กับประชาชน-ประชาพิจารณ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ก่อนหน้านี้มี กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นที่มาปักหลักชุมนุมประท้วงอยู่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล คัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

X