กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการปลูกข้าวโพดหลังนา

กระทรวงเกษตรฯ ยกอุตรดิตถ์ต้นแบบปลูกข้าวโพดหลังนา รายได้เฉลี่ย 8,365 บาท/ไร่

คัดลอก URL แล้ว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การันตีโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้จริง พร้อมยกอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้นแบบความสำเร็จในการส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ใช้ความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐส่งเสริมการผลิตข้าวโพดที่มีคุณภาพให้เกษตรกร ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,810 บาท/ไร่ ราคารับซื้อกิโลกรัมละ 7-8 บาท สร้างรายได้ให้เกษตรกรเฉลี่ยไร่ละ 8,365 บาท และเมื่อหักต้นทุนแล้ว เกษตรกรจะมีกำไรเฉลี่ย 4,555 บาท/ไร่

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อเพิ่มปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดภายในประเทศ และช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีรายได้ที่มั่นคง โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ที่ตลาดมีความต้องการ ซึ่งในช่วงระยะแรกของการดำเนินโครงการได้ทดลองส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่นำร่อง ในอำเภอพิชัย อุตรดิตถ์ โดยมีสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ จำกัด สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรพิชัย จำกัด เข้าร่วมโครงการจำนวน 206 ราย พื้นที่ปลูก 3,025 ไร่ เริ่มปลูกข้าวโพดตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์วงเงิน 10.3 ล้านบาทให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการกู้ยืมไปจัดหาปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกและเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิตเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ตลอดระยะเวลาของการเพาะปลูกข้าวโพด จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และบริษัทเอกชนผู้ผลิตอาหารสัตว์ ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวโพด การดูแลรักษา การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตให้เพิ่มขึ้น รวมถึงร่วมวางแผนการตลาดกับสหกรณ์ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งทำหน้าที่ในการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพและส่งข้าวโพดให้กับโรงงานอาหารสัตว์ในพื้นที่ และขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่นำร่องดังกล่าวได้ทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิต หลังใช้ระยะเวลาในการปลูกข้าวโพดประมาณ 4 เดือน รวบรวมผลผลิตแล้ว 3,888.60 ตัน ซึ่งผลผลิตทั้งหมดสหกรณ์จะรับซื้อทั้งหมดเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพส่งขายให้กับพ่อค้าเอกชนในพื้นที่และสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด ซึ่งเป็นแม่ข่ายในการรับซื้อผลผลิตจากทั้ง 4 สหกรณ์ เพื่อส่งจำหน่ายให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของบริษัท CPF และบริษัท เบทาโกร

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในพื้นที่นำร่อง พบว่าต้นทุนในการปลูกข้าวโพดเฉลี่ย 3,810 บาท/ไร่ ผลผลิตที่ได้เฉลี่ย 1,200 กิโลกรัม/ไร่ ราคารับซื้อข้าวโพดความชื้น 27-30 % อยู่ที่ 7-8 บาท/กิโลกรัม และเกษตรกรจะมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวโพดเฉลี่ย 8,365 บาท/ไร่ และเมื่อหักต้นทุนแล้วเกษตรกรจะมีกำไรเฉลี่ย 4,555 บาท/ไร่ และนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะลงพื้นที่ติดตาม ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในพื้นที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์และร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่นำร่อง ในวันที่ 9 มกราคม 2562 นี้


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

รมว.เฉลิมชัยฯ สั่งด่วนกรมชลฯ ระบายน้ำเพิ่มลดค่าความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา

รมว.เฉลิมชัยฯ สั่งด่วนกรมชลฯ ระบายน้ำเพิ่มลดค่าความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา

รมว.เฉลิมชัยฯ สั่งด่วนกรมชลฯ ระบายน้ำเพิ่มลดค่าความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา ลดผลกระทบต่อการใช้น้ำ ช่วยเกษตรกร/คนกรุง

กระทรวงเกษตรฯ สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ไหมไทย เตรียมจัดงานใหญ่ “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15”

กระทรวงเกษตรฯ สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ไหมไทย เตรียมจัดงานใหญ่ “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15”

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15” ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษ กรมหม่อนไหม (10…

เลื่อนยศ จ่าเฉย เป็น หมวดเฉย ก่อนนำไปตั้งเตือนอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

เลื่อนยศ จ่าเฉย เป็น หมวดเฉย ก่อนนำไปตั้งเตือนอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.อนุสรณ์ ดังก้อง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาส”ร่วมมือ ร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน” เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2563…

ฝนทิ้งช่วง! ทำ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ขาดน้ำ นายอำเภอ ไม่รอช้า ขนน้ำแจกจ่าย

ฝนทิ้งช่วง! ทำ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ขาดน้ำ นายอำเภอ ไม่รอช้า ขนน้ำแจกจ่าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยนายมงคล ขอร้อง ปลัดอาวุโสอำเภอพิชัย, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)…

ก็มันร้อน! ชาวบ้านแห่ลงเล่นน้ำหาดพัทยา 2 ที่อุตรดิตถ์

ก็มันร้อน! ชาวบ้านแห่ลงเล่นน้ำหาดพัทยา 2 ที่อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ อากาศร้อนจัด ชาวบ้านแห่เล่นน้ำคลายร้อนที่หาดพัทยา 2 คึกคัก วันที่ 3 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าว MThai รายงานว่า จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ประชาชนชาวอุตรดิตถ์ มักจะพาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจเล่นนํ้าคลายร้อนกันเป็นจำนวนมาก…

ผบ.ตร. สั่งเร่งล่าคนร้าย ก่อเหตุฆ่ายกครัว 5 ศพ ที่อุตรดิตถ์

ผบ.ตร. สั่งเร่งล่าคนร้าย ก่อเหตุฆ่ายกครัว 5 ศพ ที่อุตรดิตถ์

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผย ผบ.ตร. สั่งเร่งล่าคนร้ายก่อเหตุฆ่ายกครัว 5 ศพที่อุตรดิตถ์ ขณะที่ความคืบหน้าพบรถยนต์ผู้ก่อเหตุจอดทิ้งไว้ในโรงแรมที่ จ.พิษณุโลก ก่อนจะหายตัวไป วันนี้ (14 ม.ค. 2562) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ…

คลิปนาทีชีวิต จังหวะคนร้ายจ่อยิงสังหารโหด 5 ศพ

คลิปนาทีชีวิต จังหวะคนร้ายจ่อยิงสังหารโหด 5 ศพ

คลิปขณะเกิดเหตุคนร้ายสังหารโหดยกครัว 5 ศพ ที่ จ.อุตรดิตถ์ จากเหตุการณ์สุดสลด นายธีรพล ปิ่นอมร ก่อเหตุยิงภรรยา แม่ยาย พ่อตา และ ญาติ เสียชีวิตรวม 5 ศพในบ้านพักพื้นที่ต.พญาแมน…

X