มาตรการป้องกันโควิด โควิด-19

มาตรการเดินทางเข้าไทย จากประเทศในทวีปแอฟริกา

กระทรวงสาธารณสุข เผย ไทยได้เฝ้าระวังการเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มข้นทุกช่องทาง เพื่อสกัดเชื้อโควิด-19 “โอไมครอน”

Home / NEWS / มาตรการเดินทางเข้าไทย จากประเทศในทวีปแอฟริกา

ประเด็นน่าสนใจ

 • กระทรวงสาธารณสุข เผย ไทยได้เฝ้าระวังการเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มข้นทุกช่องทาง เพื่อสกัดเชื้อโควิด-19 “โอไมครอน”
 • มีการติดตามข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
 • สำหรับประชาชนแนะนำให้ใช้มาตรการ VUCA

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์เชื้อโควิดสายพันธุ์น่ากังวล “โอไมครอน” หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังการเดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มข้นทุกช่องทาง และกระทรวงสาธารณสุขมีการติดตามข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด สำหรับประชาชนแนะนำให้ใช้มาตรการ VUCA ได้แก่

 • 1.V วัคซีน ไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อช่วยให้มีภูมิคุ้มกัน ลดอาการหนัก ลดการเสียชีวิต
 • 2.U ใช้การป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือ ลดการสัมผัสใกล้ชิด
 • 3.C COVID Free Setting ทุกกิจการร่วมกันทำสถานที่ให้ปลอดภัย สะอาด ลดความแออัด พนักงานและลูกค้าได้รับวัคซีนครบถ้วน
 • 4. A ตรวจด้วย ATK เมื่อมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นมาตรการที่จะช่วยให้ปลอดภัยจากโควิด 19 ได้ทุกสายพันธุ์รวมทั้งสายพันธุ์โอไมครอน

มาตรการเดินทางเข้าไทย จากประเทศในทวีปแอฟริกา

สำหรับผู้เดินทาง/พำนักจากประเศในวีปแอฟริกา ไม่อนุญาตให้เข้าไทยในรูปแบบ Test and Go – ไม่ให้ลงะเบียนเข้าประเศตั้งแต่ 27 พ.ย.64

1.ประเทศที่พบสายพันธุ์ B 1.1.529 (โอไมครอน) และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 8 ประเทศ ได้แก่ บอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต้ และซิมบับเว

สำหรับผู้ที่เดินทางถึงไทย ตั้งแต่ 15 พ.ย.64

 • รูปแบบ Sandbox : ให้คุมไว้สังเกตเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อ
 • รูปแบบ การกักตัว : ต้องกักตัวในสถานกักกันจนครบ 14 วัน และตรวจหาเชื้อ / กรณีออกจากสถานกักกันแล้ว แต่ยังไม่ครบ 14 วัน ให้คุมไว้สังเกตจนครบ 14 วัน และตรวจหาเชื้อ

สำหรับผู้ที่เดินทางถึงไทย ตั้งแต่ 28 พ.ย.64

 • ทั้งรูปแบบ Sandbox : และการกักตัว ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 ไม่อนุญาตให้เข้าไทย (ยกเว้นผู้มีสัญชาติไทย)

2.ประเทศอื่น ๆ ในทวีปแอฟริกา

สำหรับผู้ที่เดินทางถึงไทย ตั้งแต่ 15 พ.ย.64

 • รูปแบบ Sandbox : ให้คุมไว้สังเกตเป็นเวลา 14 วัน หรือตามจำนวนวันที่เข้าพัก / กรณีมีอาการให้ตรวจหาเชื้อ
 • รูปแบบ การกักตัว : กักตัวครบตามกหนดแล้วยังต้องติดตามคุมไว้สังเกตจนครบ 14 วัน / กรณีมีอาการให้ตรวจหาเชื้อ

ผู้ที่เดินทางถึงไทย ตั้งแต่ 6 ธ.ค.64 ในรูปแบบ Sandbox และการกักตัว ให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง

X