พายุปาบึก อ่างเก็บน้ำ

กรมชลฯ เผยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ยังพอรับน้ำฝนจาก ‘พายุปาบึก’ ได้

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน นำโดย นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม ติดตามสถานการณ์ หลังจากพายุปาบึก อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันนี้ และได้เคลื่อนลงทะเลอันดามันแล้ว…

Home / NEWS / กรมชลฯ เผยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ยังพอรับน้ำฝนจาก ‘พายุปาบึก’ ได้

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน นำโดย นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม ติดตามสถานการณ์ หลังจากพายุปาบึก อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันนี้ และได้เคลื่อนลงทะเลอันดามันแล้ว

สำหรับจังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปอีก 1 วัน จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่

ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง มีปริมาณน้ำเฉลี่ย ร้อยละ 82 มีช่องว่างเพียงพอสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ ส่วน อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 7 แห่ง มีความเสี่ยงน้ำเต็มความจุที่ระดับเก็บกัก อ่างเก็บน้ำคลองหยา จ.กระบี่

นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยลึก จ.กระบี่ , อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน จ.นครศรีธรรมราช , อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง จ.นครศรีธรรมราช , อ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา จ.เพชรบุรี , อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย จ.เพชรบุรี , อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง จ.สุราษฎร์ธานี , อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 21 แห่ง มีปริมาณน้ำเฉลี่ยร้อยละ 80 – 90 ของความจุเก็บกัก ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 11 แห่ง ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีช่องว่างเพียงพอสำหรับรองรับปริมาณน้ำ

 

ที่มา จส.100

X