สู้ภัยแล้ง! ‘ทำนาล้อยาง’ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับปัจจุบันสภาวะภัยแล้ง ถือเป็นผลกระทบหลักที่ทำให้เกษตรกรต้องเจอกับปัญหาการขาดทุน โดยเฉพาะการปลูกข้าว ที่เป็นพืชที่ต้องใช้ปริมาณน้ำในการเพาะปลูกเป็นอย่างมาก

แต่ขณะนี้มีเกษตรกรบางรายที่สามารถนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาดัดแปลงใช้กับสภาวะภัยแล้งในปัจจุบันได้ คือการปลูกข้าวในยางรถยนต์ ที่ไม่ต้องใช้น้ำในปริมาณมากเหมือนการทำนาทั่วไป อีกทั้งยังไม่ต้องมีนา ก็สามารถปลูกต้นข้าวได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งไม่มีปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชอีกด้วย

ทำนาล้อยาง

นายคำนึง นวลมณีย์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง จ.สงขลา อายุ 50 ปี อาศัยอยู่พื้นที่หมู่ 10 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา เปิดเผยว่า การปลูกข้าวนอกนา สามารถปลูกร่วมกับพืชอื่นๆได้ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การทำนาบก มีข้อดีหลายอย่าง คือ

1.เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการปลูกข้าวโดยไม่ต้องมีพื้นที่มากก็สามารถปลูกข้าวได้ เช่น บริเวณบ้าน พื้นที่โล่ง ๆ

2.ประหยัดน้ำ , ปุ๋ย และสามารถดูแลรักษา กำจัดวัชพืช, ศัตรูพืช ด้วยระบบอินทรีย์ได้ง่าย

3.สามารถปลูกข้าวได้ตามต้องการ ไม่ต้องเพาะปลูกตามฤดูกาล

4.สามารถปลูกข้าวได้หลายรุ่น เหมาะกับการปลูกข้าวในระดับครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

5.สามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตได้เป็นอย่างดี

การทำนาชีวภาพในบ่อซีเมนต์และล้อรถยนต์แทนการปลูกในแปลงนานั้น สามารถทำนาได้ถึง 4 รอบ ต่อปี ที่สำคัญเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ลงมือดำนารอบใหม่ได้ทันที อีกทั้งยังได้ข้าวที่มีคุณภาพ ต้นทุนต่ำ และ ปลอดสารพิษ

สำหรับวิธีการทำนาที่ว่านี้มี 3 แบบ ด้วยกัน คือ แบบแรกปลูกในบ่อซีเมนต์ โดยการนำอิฐบล็อกมาก่อเป็นแปลงนาความกว้าง 4 เมตร ยาว 22 เมตร สูง 40 เซนติเมตร แล้วเทลาดพื้นด้วยซีเมนต์ตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ ส่วนแบบที่ 2 จะปลูกในท่อซีเมนต์ โดยนำท่อมาลาดพื้นด้วยซีเมนต์ และแบบที่ 3 ปลูกในล้อรถยนต์ โดยนำล้อรถยนต์ทั้งเส้นมาลาดพื้นด้วยซีเมนต์ เสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไป และปลูกข้าวได้ทันทีไม่ต้องใส่ดิน

12189899_909849019052692_8804747795651875358_n

โดยวิธีการดำนาทั้ง 3 แบบ จะเหมือนกัน คือ ใช้วิธีปักต้นกล้าลงในถุงพลาสติกดำขนาด 6 คูณ 8 เซนติเมตร ซึ่งใส่ดินเอาไว้ และแช่ลงไปในน้ำให้พอมิดถุง โดยทิ้งระยะห่างของต้นกล้าเหมือนกับการดำนาทั่วๆไป เป็นอันเสร็จ ส่วนระยะเวลาในการปลูกก็เหมือนกับการทำนาปกติ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 120 วัน หรือ 3 เดือน ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันที

วัสดุอุปกรณ์ในการนำมาปลูกข้าว
1. ล้อยางรถยนต์เก่า หรือภาชนะอื่น ๆ ที่มี (ตามแต่ต้องการ)
2. แผ่นพลาสติกสำหรับรองก้นล้อยางรถยนต์เพื่อเก็บน้ำไว้ในล้อ ยาง
3. ดินสำหรับปลูก
4. ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยหมัก , น้ำ
5. ต้นกล้าข้าวที่ต้องการนำมาปลูก

วิธีเตรียมนาล้อยาง
ใช้มีดกรีดตัดล้อยาง โดยเริ่มจากใช้มืดกดด้านเว้าข้างในของล้อยางข้างบน กรีดมีดที่มุมล้อด้านนอก ของด้านบนล้อยาง ล้อยางที่กรีดจะมีลักษณะถูกเปิดกว้าง 1 ด้าน เพื่อให้สามารถใส่ดินลงไปได้ นำล้อยางที่กรีดแล้วไปวางไว้ตรงบริเวณที่เตรียมไว้จากนั้นใช้ปูนผสมกับทรายหยาบ

เทลงไปตรงส่วนที่มองเห็นดินโดยให้สูงจากขอบแก้มยาง 1 นิ้ว เมื่อปูนแห้งใช้น้ำยากันซึมผสมกับปูนฉาบลงไปอีก 2 ครั้ง เมื่อแห้งแล้วใส่ดินที่เตรียมไว้ลงไปซัก 3 บุ้งกี๋ เททับด้วยขี้วัวอีก 1 กระสอบเล็กแล้วใส่ดินลงไปให้เต็ม แล้วทำการใส่น้ำทิ้งไว้ 2 ถึง 3 วัน ดินจะยุบลงไปเหลือพื้นที่พอดีใส่น้ำ เมื่อใส่ดินดีแล้ว ใส่น้ำดีแล้ว จึงนำกล้าที่เตรียมไว้มาดำ โดยอายุกล้าของต้นข้าวประมาณ 20 ถึง 25 วัน

วิธีการปลูกข้าว
1. วางล้อยางรถยนต์ให้อยู่ในพื้นที่ที่มีแสงแดดไม่น้อยกว่า 60%
2. ใส่ดินลงไปในล้อยางรถยนต์ 1 ส่วน เพื่อรองก้น
3. ใช้พลาสติกปูลงไปในล้อยางรถยนต์ (ใช้เพื่อกักเก็บน้ำ)
4. ใส่ดิน 3 ส่วน ลงไปบนพลาสติก
5. ใส่ปุ๋ยคอก ครึ่งส่วน โดยไม่ต้องผสมกับดิน
6. ใส่น้ำให้เต็มล้อยางรถยนต์ (ประมาณ 20 ลิตร)
7. นำต้นกล้าข้าวปลูก 5 – 8 ต้น ต่อ 1 ล้อยางรถยนต์

12189662_909849662385961_259246266059596168_n

นายคำนึง กล่าวต่อว่า การทำนาด้วยวิธีดังกล่าวจะใช้น้ำน้อย ดูแลง่ายมาก และต้นทุนต่ำ ซึ่งทำได้ทั้งนาลุ่มนาดอน เป็นการทำนาแบบชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากใช้เพียงปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพที่ทำขึ้นเอง และแหนแดง ซึ่งเป็นปุ๋ยพืชสด ไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง ทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ รวงยาว เมล็ดเต็ม ไม่ลีบ

ที่สำคัญเมื่อเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จ ยังสามารถนำต้นกล้าใหม่ที่เพาะชำไว้มาปลูกแทนได้ทันที เรียกว่า เกี่ยวเช้าดำเย็น เพียงแค่นำต้นกล้าใหม่ที่ชำไว้มาปักในถุงดินอันเดิมได้เลย ไม่ต้องทำใหม่ ปักได้ทั้งบนถุง ข้างถุง ท้ายถุง หมุนเวียนสลับกันไปได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนถุงดิน

สำหรับผลผลิตที่ได้หลังจากทำนาด้วยวิธีนี้มา 3 ปี หรือ 12 รุ่น เนื้อที่รวมกันทั้งหมดประมาณ 500 ตารางเมตร โดยใช้ข้าวพันธุ์ดอกพะยอม ได้ข้าวรุ่นละประมาณ 7 ถัง ซึ่งเพียงพอสำหรับกินในครัวเรือนตลอดทั้งปี

ข้าวล้อยาง

การทำนาบกนี้ ใช้เวลา 3 เดือนโดยประมาณ ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ในพื้นที่ปลูก 1 วงล้อยางรถยนต์ จะได้ข้าวเปลือก 1 กิโลกรัม เมื่อนำมาสีจะได้ข้าวสาร ประมาณ ครึ่งกิโลกรัม วิธีการทำนาบก เป็นการปลูกข้าวแบบง่ายๆ สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกไว้เพื่อนำมาบริโภคในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจเกษตรก้าวหน้า

ติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

WRITER

RELATED

กวางตุ้งหยิบ ‘เทคโนโลยีขั้นสูง’ หนุนเกษตรกร ‘ปลูกข้าว-รากบัวอัจฉริยะ’

กวางตุ้งหยิบ ‘เทคโนโลยีขั้นสูง’ หนุนเกษตรกร ‘ปลูกข้าว-รากบัวอัจฉริยะ’

เทคโนโลยีขั้นสูง ช่วยเหลือเกษตรกรประหยัดเวลา ประหยัดกำลังคน

ครม. อนุมัติเพิ่มวงเงิน ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 63/64

ครม. อนุมัติเพิ่มวงเงิน ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 63/64

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 จำนวน 3,838 ล้านบาท

สวพส. เผยการวิจัยพัฒนาปลูกกัญชง เคาะราคาเมล็ดพันธุ์เมษายนนี้

สวพส. เผยการวิจัยพัฒนาปลูกกัญชง เคาะราคาเมล็ดพันธุ์เมษายนนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. เผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนากัญชงหรือ เฮมพ์ พร้อมผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

ปิดทองหลังพระฯจ้างคนว่างงาน พัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมอาชีพขยายผลช่วยเกษตรกรพื้นที่แล้งซ้ำซาก เสริมรัฐบาลขับเคลื่อนแผนจัดการน้ำ 20 ปี

ปิดทองหลังพระฯจ้างคนว่างงาน พัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมอาชีพขยายผลช่วยเกษตรกรพื้นที่แล้งซ้ำซาก เสริมรัฐบาลขับเคลื่อนแผนจัดการน้ำ 20 ปี

ผลการสร้างงานรองรับคนตกงานจากปัญหาโควิด-19 และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจรระยะ 1 สัมฤทธิ์ผลเกิดคาด ปิดทองหลังพระฯ เดินหน้าขยายผลครอบคลุม 9 จังหวัด จ้างคนว่างงานอีก 612 คน เป็นพี่เลี้ยงปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ ได้พื้นที่รับประโยชน์อีกกว่า 6…

กปน. เดินหน้าเตรียมการพร้อมรับภัยแล้ง 2564

กปน. เดินหน้าเตรียมการพร้อมรับภัยแล้ง 2564

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด พบว่า สถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยปี 2564 ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนหลักปีนี้น้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก และนนทบุรีบางส่วน…

เตือน 489 ตำบล เตรียมรับมือภัยแล้งปี 2564

เตือน 489 ตำบล เตรียมรับมือภัยแล้งปี 2564

น้ำต้นทุนในปี 2564 มีน้อยกว่าปรกติ หลายพื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง 2564

เคาะสองมาตรการบรรเทาภาระหนี้สะสม ต่อลมหายใจเกษตรกรให้มีที่ทำกิน

เคาะสองมาตรการบรรเทาภาระหนี้สะสม ต่อลมหายใจเกษตรกรให้มีที่ทำกิน

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) มีมติในสองเรื่องหลัก แก้หนี้เกษตรกร ตั้งเป้า 2,700 ราย

เงินเยียวเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์วันนี้ 5 มิ.ย.63 วันสุดท้าย / อีกชุดยื่นได้ถึง 15 ส.ค.63

เงินเยียวเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์วันนี้ 5 มิ.ย.63 วันสุดท้าย / อีกชุดยื่นได้ถึง 15 ส.ค.63

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค.63 ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 15…

ประกาศเขตภัยแล้ง ปภ. เร่งแก้ปัญหา|ขอ ปชช. ใช้น้ำประหยัด

ประกาศเขตภัยแล้ง ปภ. เร่งแก้ปัญหา|ขอ ปชช. ใช้น้ำประหยัด

25 เม.ย. 63 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (25 เม.ย.63) มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 26 จังหวัด…