ซื้อไอโฟนแจกผู้บริหาร รัฐบาล รัฐบาลซื้อไอโฟน

รัฐบาลแจงกรณีซื้อไอโฟน 111 เครื่อง แจกผู้บริหารระดับสูง

ทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดซื้อไอโฟน 12 จำนวน 111 เครื่อง วงเงินกว่า 2.6 ล้านบาท แจกผู้บริหารระดับสูง

Home / NEWS / รัฐบาลแจงกรณีซื้อไอโฟน 111 เครื่อง แจกผู้บริหารระดับสูง

ประเด็นน่าสนใจ

  • ทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดซื้อไอโฟน 12 จำนวน 111 เครื่อง วงเงินกว่า 2.6 ล้านบาท แจกผู้บริหารระดับสูง
  • เพื่อใช้ในราชการเพื่อทดแทนของเดิม ที่ปัจจุบันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
  • การจัดซื้อเป็นงบประมาณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยืนยันราคาที่ได้มาต่ำกว่าราคากลาง

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดซื้อ โทรศัพท์มือถือ ไอโฟน 12 ขนาด 128GB จำนวน 23 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 26,440 บาท รวมวงเงิน 608,120 บาท และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ยี่ห้อ Apple รุ่น Iphone12 ขนาด 64GB จำนวน 88 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 24,570 บาท วงเงินรวม 2,162,160 บาท

การจัดซื้อดังกล่าวเป็นสัญญจ้าง ทำกับ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด ได้รับการคัดเลือก ตามโครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 111 เครื่อง วงเงิน 2,681,355.80 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,965,300 บาท

หนังสือเชิญชวนโครงการระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อใช้ในราชการเพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งได้จัดหาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ปัจจุบันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

สำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีการจัดซื้อนั้น ‘น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์’ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวว่า การจัดซื้อเป็นงบประมาณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ใช้ในการจัดซื้อโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้บริหาร และระดับผู้อำนวยการ ที่มีความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งชุดที่ใช้ในปัจจุบันครบรอบวงใช้งานแล้ว พร้อมยืนยันราคาที่ได้มาต่ำกว่าราคากลาง

ข้อมูล : Mono29 News – ข่าวโมโน29