ควบรวมกิจการ ดีแทค ทรู

ทรู / ดีแทค อนุมัติศึกษาความเป็นไปได้ – ขั้นตอน ควบรวมกิจการ มูลค่า 1.38 แสนล้าน

ประเด็นสำคัญ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ เผยแพร่รายงานมติที่ประชุมของ ทรู และดีแทค หลังนั้นสองบริษั มีมติที่ประชุมในการควบรวมกิจการ โดยให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ และขั้นตอนการควบรวมบริษัท ทำให้บริษัทใหม่นี้ มีมูลค่า 1.38 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นละ 1…

Home / NEWS / ทรู / ดีแทค อนุมัติศึกษาความเป็นไปได้ – ขั้นตอน ควบรวมกิจการ มูลค่า 1.38 แสนล้าน

ประเด็นสำคัญ

  • เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ เผยแพร่รายงานมติที่ประชุมของ ทรู และดีแทค
  • หลังนั้นสองบริษั มีมติที่ประชุมในการควบรวมกิจการ โดยให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ และขั้นตอนการควบรวมบริษัท
  • ทำให้บริษัทใหม่นี้ มีมูลค่า 1.38 ล้านบาท จากจำนวนหุ้นละ 1 บาท กว่า 1.38 แสนล้านหุ้น

วันนี้ (22 พ.ย.) เว็บตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่รายงานผลการประชุมของทั้งบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (True) และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จํากัด (มหาชน) (dtac) ถึงมติที่ประชุมของทั้งสองบริษัท ในการควบรวมบริษัททั้งสองแห่งเข้าด้วยกัน

โดยในหนังสือแจ้งมติที่ประชุมของทั้งสองบริษัทมีรายละเอียดตรงกัน คือให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการควบบริษัทฯ ทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยให้ทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นแบบไม่มีผลผูกพัน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และขั้นตอนในการควบรวมกิจการ โดยจะมีการตรวจสอบกิจการ และพิจารณาการควบรวมกิจการจากการศึกษาที่เกิดขึ้นอีกครั้ง

ซึ่งหากผลการตรวจสอบและพิจารณาได้ข้อสรุปและเห็นชอบในการควบรวมกิจการ ก็จะมีการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัทในอัตราส่วนดังนี้

  • 1 หุ้นเดิมใน True ต่อ 2.40072 หุ้นในบริษัทใหม่และ
  • 1 หุ้นเดิมใน dtac ต่อ 24.53775 หุ้นในบริษัทใหม

ซึ่งจะทำให้บริษัทใหม่มีหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดจำนวน 138,208,403,204 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือทำให้บริษัทใหม่นี้ มีมูลค่า 1.38 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม จะมีการพิจารณามูลค่าของหุ้นในบริษัทใหม่อีกครั้งผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ที่มา