คณะเจริญ Porn สื่อบันเทิงทางเพศ

“คณะเจริญ Porn” ยื่นหนังสือถึง ปธ.สภาฯ ดันหนังโป๊ถูกกฎหมาย

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • เบลล์ ขอบสนาม ในฐานะผู้ประสานงานของคณะเจริญ PORN พร้อมคณะ เข้ายื่นหนังสือถึงประธานสภาฯ เสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขฯ มาตรา 287
  • ระบุ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ในปัจจุบัน เป็นจำกัดเสรีภาพของบุคคลกระทบต่อสิทธิในร่างกายและชีวิต
  • ชี้การแก้ไขมาตรา 287 จะเป็นการส่งเสริมให้สื่อบันเทิงทางเพศถูกกฎหมาย และอยู่ภายใต้การควบคุมของทางภาครัฐ

วันนี้ (16 พ.ย. 64) อาคารรัฐสภา นายอรรถพล ไข่ทอง หรือ เบลล์ ขอบสนาม ในฐานะผู้ประสานงานของคณะเจริญ PORN พร้อมด้วย น้องไข่เน่า ไฮโซลูกนัท และคณะ เข้ายื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรา 287) และรายชื่อคณะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์เป็นผู้เชิญชวน จำนวน 20 รายชื่อ โดยมี นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร และ น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือ

โดยนายอรรถพล หรือ เบลล์ ขอบสนาม กล่าวว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ในปัจจุบัน ได้กำหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าส่งออกซึ่งสื่อลามก โดยกำหนดโทษจำคุกและปรับไว้ค่อนข้างรุนแรง ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อบันเทิงทางเพศในปัจจุบัน ซึ่งมองว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของประชาชน เป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลกระทบต่อสิทธิในร่างกายและชีวิต

ทั้งนี้การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 เพื่อให้มีระบบอนุญาตในการผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งสื่อบันเทิงทางเพศและวัตถุบันเทิงทางเพศ (Sex toy) ภายใต้การควบคุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงสาธารณสุข จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการลดกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมและเพิ่มมาตรการให้รัฐเพื่อให้สามารถควบคุมสื่อบันเทิงทางเพศ และวัตถุบันเทิงทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางด้าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ กล่าวภาย หลังรับหนังสือว่า จะส่งร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 133 (3) ก่อนจะแจ้งกลับไปยังคณะผู้ริเริ่มต่อไป


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

X