สวนดุสิตโพล โพล

ดุสิตโพล เผยประชาชนกว่า 40.12% โดนใจพรรคชูแก้จน หวังเพิ่มค่าแรง

สวนดุสิตโพล คน 40.12% โดนใจพรรคชูแก้จน เพิ่มค่าแรง-ชอบแผนช่วยเกษตรสางโกง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,131 คน เรื่อง “นโยบายพรรคการเมือง” เรื่องอะไรที่โดนใจประชาชน โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่…

Home / NEWS / ดุสิตโพล เผยประชาชนกว่า 40.12% โดนใจพรรคชูแก้จน หวังเพิ่มค่าแรง

สวนดุสิตโพล คน 40.12% โดนใจพรรคชูแก้จน เพิ่มค่าแรง-ชอบแผนช่วยเกษตรสางโกง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,131 คน เรื่อง “นโยบายพรรคการเมือง” เรื่องอะไรที่โดนใจประชาชน โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-5 มกราคม 2562 เพื่อสะท้อนการที่ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองต่างๆ เริ่มทยอยลงพื้นที่หาเสียงตามเขตเลือกตั้งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งมีทั้งทีมงานและรูปแบบวิธีการหาเสียงที่แตกต่างกันไปโดยชูนโยบายหรือแนวทางในการบริหารบ้านเมืองเป็นสำคัญ

โดย 10 นโยบายพรรคการเมืองที่โดนใจประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 40.12 ชอบนโยบายแก้ปัญหาความยากจน ขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง เน้นกินดีอยู่ดี ร้อยละ 33.35 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาการค้า การส่งออกและอุตสาหกรรม ร้อยละ 26.71 นโยบายช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำดูแลที่ดินทำกิน ร้อยละ 23.23 นโยบายปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพล สิ่งผิดกฎหมาย ร้อยละ 18.98 นโยบายควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ลดค่าครองชีพ

นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 18.62 ชอบนโยบายพัฒนาระบบการศึกษา ดูแลครู นักเรียน มีนโยบายเรียนฟรี ร้อยละ 16.41 นโยบายมีสวัสดิการดูแลรักษาพยาบาลประชาชนฟรี ร้อยละ 10.90 นโยบายมีธรรมาภิบาลในการบริหารบ้านเมือง ปฏิรูปการเมือง ลดความขัดแย้ง และร้อยละ 7.66 นโยบายลงทุนด้านการคมนาคม การขนส่ง แก้ปัญหาจราจร

X