การบินไทย ผลประกอบการการบินไทย

การบินไทยพลิก! กำไร 9 เดือนแรก ปี 64 กว่า 51,000 ล้านบาท

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวผลประกอบการรอบ 9 เดือน ปี 2564

Home / NEWS / การบินไทยพลิก! กำไร 9 เดือนแรก ปี 64 กว่า 51,000 ล้านบาท

ประเด็นน่าสนใจ

  • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวผลประกอบการรอบ 9 เดือน ปี 2564
  • กำไรสุทธิ 9 เดือนแรก 2564 จำนวน 51,115 ล้านบาท
  • ส่วนใหญ่เป็นผลจากการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ เช่นการปรับโครงสร้างหนี้ การขายทรัพย์สิน

วันนี้ (15 พ.ย. 64) นายปิยสวัสดิ์​ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ​ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แถลงข่าว ผลประกอบการรอบ 9 เดือน ปี 2564 ที่ สำนักงานใหญ่บริษัทการบินไทย

โดยได้ระบุว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ขาดทุนจากการดำเนินงานไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 21,491 ล้านบาท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 14,990 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 29,230 ล้านบาท หรือ 66.1% มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 36,481 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 41,695 ล้านบาท (53.3%) แต่ทว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวสุทธิเป็นรายได้ จำนวน 73,084 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ เช่นการปรับโครงสร้างหนี้ การขายทรัพย์สิน ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 9 เดือนแรก 2564 จำนวน 51,115 ล้านบาท

ซึ่ง ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 163,703 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 45,594 ล้านบาท (21.8%) หนี้สินรวมมีจำนวน 240,196 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 97,766 ล้านบาท (28.9%) ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ติดลบจำนวน 76,493 ล้านบาท ติดลบลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 52,172 ล้านบาท

ภาพ : กฤติกร จิตติอร่ามกูล

X