การไฟฟ้า พายุปาบึก

กฟภ. เร่งแก้ไข-จ่ายไฟให้ปชช. ในพื้นที่เมืองคอน หลังเจอพิษปาบึก

วันนี้ (6 ม.ค. 62) นายปราโมทย์ สุดทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เร่งแก้ไขระบบจำหน่ายที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนแล้ว 100% ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่…

Home / NEWS / กฟภ. เร่งแก้ไข-จ่ายไฟให้ปชช. ในพื้นที่เมืองคอน หลังเจอพิษปาบึก

วันนี้ (6 ม.ค. 62) นายปราโมทย์ สุดทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เร่งแก้ไขระบบจำหน่ายที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนแล้ว 100% ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ตและสงขลา คงเหลือพื้นที่อำเภอปากพนัง และอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ PEA อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

สำหรับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

– อำเภอเมือง มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจำนวน 191,454 ราย PEA จ่ายไฟคืนแล้ว 159,024 ราย คิดเป็น 83.06%

– อำเภอปากพนัง มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจำนวน 35,347 ราย PEA จ่ายไฟคืนแล้ว 30,053 ราย คิดเป็น 85.02%

ทั้งนี้ PEA ระดมชุดปฏิบัติการและทีมก่อสร้างจากเดิม 30 ทีม เพิ่มเป็น 52 ทีม จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และการไฟฟ้าในสังกัด รวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา และฝ่ายก่อสร้างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เข้าพื้นที่ พร้อมรถเครน รถขุดเจาะ เพื่อเคลื่อนย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มทับเสาและสายไฟฟ้า ทำให้เสาไฟฟ้าล้มและสายไฟฟ้าขาดทั่วพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง กีดขวางเส้นทางจราจร เป็นอุปสรรคในการเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม PEA กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขให้ระบบไฟฟ้ากลับคืนสภาพปกติโดยเร็วที่สุด

X