ภูเขาทอง

ประมวลภาพ : วัดสระเกศ สืบสานพิธีศักดิ์สิทธิ์ “ห่มผ้าแดงภูเขาทอง”

ในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี

Home / NEWS / ประมวลภาพ : วัดสระเกศ สืบสานพิธีศักดิ์สิทธิ์ “ห่มผ้าแดงภูเขาทอง”

ประเด็นน่าสนใจ

  • ในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี จะมีพิธีห่มผ้าแดงภูเขาทอง ที่วัดสระเกศฯ
  • เชื่อว่า ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้า เป็นมงคลในชีวิต

วานนี้ ( 12 พ.ย. 64 ) ที่ บริเวณพระบรมบรรพต วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) ได้จัดพิธีศักดิ์สิทธิ์ใน “ พิธีอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระบรมบรรพต ” หรือ “ พิธีห่มผ้าแดงภูเขาทอง ” โดยจัดขึ้นทุกๆ ปี ในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 เนื่องใน “งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ” หรือ “งานภูเขาทอง” ที่ปฏิบัติสืบสานตั้งแต่สมัย ร.๕

ทั้งนี้พิธีห่มผ้าแดงภูเขาทอง เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนานตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยมีความเชื่อว่าการได้ห่มผ้าแดงองค์พระธาตุ “จะสร้างอานุภาพแห่งการบูชาพระเจดีย์ด้วยผืนผ้าที่พระบรมสารีริกธาตุ และทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายนานาประการ ”

สีแดงเป็นสีแห่งมงคลเป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต นอกจากนั้น สีแดงของผ้ายังเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ การได้มาถวายผ้าแดง ก็เพื่อสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ภายในองค์พระเจดีย์ บรมบรรพต ภูเขาทอง ย่อมเกิดเป็นผลานิสงส์บันดาลความร่มเย็นเป็นสุข แก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนประเทศชาติบ้านเมือง จึงเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานตราบจนปัจจุบัน

พิธีนี้เริ่มต้นตั้งแต่การร่วมจารึก ชื่อ-สกุล ลงบนผ้าแดง แล้วอัญเชิญผ้าแดงไปห่มองค์พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ซึ่งทางวัดสระเกศได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขบวนอัญเชิญผ้าแดงขึ้นไปห่มองค์พระธาตุภูเขาทอง เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงล้น พร้อมรับอานิสงส์ผลบุญกันถ้วนทั่วหน้า

สำหรับในปีนี้ในพิธีอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระบรมบรรพต หรือ พิธีห่มผ้าแดงภูเขาทอง โดยห่มผ้าแดงแค่เพียงตัวฐาน อย่างไรก็ตามงานพิธีได้ขึ้นช่วงเย็นในเวลา 17.00 น. ซึ่งจัดงานภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ภาพ – วิชาญ โพธิ