ชุดตรวจ ATK โควิด-19

ฝึกอบรมครูใช้ชุดตรวจ ATK หาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้นักเรียน

ฝึกอบรมครูใช้ชุดตรวจ ATK หาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนแบบ on-site

Home / NEWS / ฝึกอบรมครูใช้ชุดตรวจ ATK หาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้นักเรียน

ประเด็นน่าสนใจ

  • ฝึกอบรมครูใช้ชุดตรวจ ATK หาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้นักเรียน
  • เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนแบบ on-site

วันนี้ ( 11 พ.ย. 64 ) ที่​ โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์​ ถนนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ สำนักงานเขตทวีวัฒนาจัดการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนแบบ on-site

โดยมี พญ.สุธี สฤษฎิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา เป็นผู้บรรยายการฝึกอบรม ถึงขึ้นตอนวิธีต่าง ๆ ให้ครูจากหลายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในการใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับนักเรียน เมื่อเปิดเรียนแบบ on-site

ภาพ : วิชาญ โพธิ