น้ำท่วม พายุปาบึก

ปภ.ตรัง ยันมวลน้ำทุ่งสง หลากท่วม 2 อำเภอในตัวเมือง สามารถควบคุมได้

ปภ.ตรัง เผย มวลน้ำทุ่งสง หลากท่วม 2 อำเภอในพื้นที่ คาดไหลสู่ตัวเมืองอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ เนื่องจากไม่มีฝนตกลงเพิ่ม วันนี้(7 ม.ค.) นายอาชวงศ์ สาริพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้มวลน้ำจากอำเภอทุ่งสง…

Home / NEWS / ปภ.ตรัง ยันมวลน้ำทุ่งสง หลากท่วม 2 อำเภอในตัวเมือง สามารถควบคุมได้

ปภ.ตรัง เผย มวลน้ำทุ่งสง หลากท่วม 2 อำเภอในพื้นที่ คาดไหลสู่ตัวเมืองอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ เนื่องจากไม่มีฝนตกลงเพิ่ม

วันนี้(7 ม.ค.) นายอาชวงศ์ สาริพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้มวลน้ำจากอำเภอทุ่งสง ใน จ.นครศรีธรรมราช ได้ไหลมาตามแม่น้ำตรัง ได้หลากเข้าท่วมในพื้นที่ อ.รัษฎา และ อ.ห้วยยอด จากนั้นมวลน้ำดังกล่าวจะไหลมาสู่ตัวเมืองตรัง และ อ.กันตรัง ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลต่อไป แต่จากการประเมินปริมาณน้ำในพื้นที่ขณะนี้ไม่มีฝนตกลงเพิ่ม ประกอบกับไม่มีธารน้ำหนุน จึงคาดว่าปริมาณน้ำที่จะไหลมาสู่ตัวเมืองตรังนั้น คงไม่เพิ่มขึ้นไปมากกว่าเดิม คาดว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ ในช่วง 1-2 วันนี้

ทั้งนี้ ทางกรมชลประทานตรัง ได้ปฏิบัติการขุดเปิดทางผันน้ำได้ทันทีหากเกิดสภาวะวิกฤต เพื่อเป็นการตัดยอดปริมาณน้ำบางส่วนจากแม่น้ำตรังเข้าสู่คลองผันน้ำของโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตรัง

สำหรับความเสียหายในภาพรวมขณะนี้ สำหรับพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.รัษฎา และอ.ห้วยยอด มีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 9 ตำบล 45 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,595 ครัวเรือน 8,419 คน ซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนต่อไป

X