การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ต่างประเทศ ตูวาลู

รมต. ของตูวาลู ปราศรัยกลางน้ำสะท้อนปัญหาโลกร้อน-น้ำทะเลสูงขึ้น

เนื่องจากตูวาลูได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง

Home / NEWS / รมต. ของตูวาลู ปราศรัยกลางน้ำสะท้อนปัญหาโลกร้อน-น้ำทะเลสูงขึ้น

ประเด็นน่าสนใจ

  • รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตูวาลู เผยแพร่คลิปคำปราศรัยในการประชุม COP26 ถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้น
  • โดยคลิปดังกล่าวนี้ นอกจากจะมีคำปราศรัยของนาย ไซมอน โคเฟ รมต. ของตูวาลูแล้ว ยังได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับตูวาลูอยู่ในขณะนี้
  • ซึ่งในช่วงท้ายของคลิปนี้ ได้ค่อย ๆ ปรับภาพให้กว้างขึ้นและเห็น นายไซมอน กำลังยืนปราศรัยอยู่ในน้ำที่มีระดับสูงถึงหัวเข่า สะท้อนปัญหาระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นาย ไซมอน โคเฟ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของประเทศตูวาลู ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเกาะเล็ก ๆ ในแปซิฟิก ได้กล่าวปราศรัยถึงปัญหาภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก ที่ส่งผลกระทบให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ท่ามกลางน้ำท่วมถึงหัวเข่า ในพื้นที่ทางปลายสุดของเกาะโฟนงาฟาเล ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 เกาะของเมืองฟูนะฟูตี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศตูวาลู

โดยในการกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ที่ในขณะนี้มีการประชุม COP26 อยู่ในขณะนี้ ทางเฟซบุ้กเพจกระทรวงการต่างประเทศของตูวาลู ได้เผยแพร่คลิปดังกล่าว โดยที่นายไซมอน อยู่ในชุดใส่สูท ผูกเนคไท ยืนอยู่หน้าโพเดียม กล่าวปราศรัยถึงปัญหาสภาวะโลกร้อน และระดับน้ำที่สูงขึ้น โดยระบุว่า

การสร้างความร่วมมือที่ครอบคลุมในทุกภูมิภาคเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จากโครงการศึกษาการย้ายถิ่นฐานและความมั่นคงของชีวิตจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประเทศตูวาลู ซึ่งกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นประเด็นที่กระทบต่อการย้ายถิ่นฐานของมนุษย์ภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

คลิปที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นกระแสที่เกิดขึ้นและสะท้อนปัญหาของภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของการใช้ชีวิต ซึ่งชาวตูวาลูต้องอพยพ ย้ายถิ่นฐาน และหลายพื้นที่กำลังจมน้ำ จากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น และอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ทำต้องตูวาลูต้องต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น

ถือเป็นความร่วมมือที่ทุกประเทศต้องให้ความร่วมมือ เพื่ออนาคตข้างหน้า โดยจำเป็นต้องดำเนินการอย่างกล้าหาญที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ซึ่งแม้ว่าประเทศมีขนาดใหญ่ และก่อมลภาวะลำดับต้น ๆ ของโลกนั้นจะตั้งเป้าในการลดคาร์บอนให้เหลือศูนย์ ในปี 2593 แต่หลายประเทศในแปซิฟิคกำลังตกอยู่ในอันตราย และต้องการเรียกร้องให้ประเทศเหล่านั้นดำเนินการทันที โดยไม่ต้องรอ

โดยคำปราศรัยนี้ได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางและถือเป็นการสะท้อนปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ผ่านการการประชุม COP26 ที่จัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ระหว่าง 1 ถึง 12 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นการเลื่อนการจัดงานจากปี 2563 ที่ผ่านมาเนื่องจากการระบาดของโควิด-19

การประชุม COP26

สำหรับการประชุม COP26 เป็นการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ให้หลายประเทศได้มาพูดคุยถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในโลกที่จำเป็นจะต้องร่วมกันแก้ไข เนื่องจากถือเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสภาพอากาศในปัจจุบัน ทุกประเทศได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในระยะหลังนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่ทุกชาติจะต้องมาร่วมกันพูดคุยและลงนามเพื่อหาทางแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

เกี่ยวกับตูวาลู

ประเทศตูวาลูเป็นประเทศขนาดเล็ก ที่เป็นเกาะอยู่ในมหาสุทรแปซิฟิค ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียประมาณ 4,000 กิโลเมตร ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเพียง 4 ม. เท่านั้น และต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่อง

ทำให้ตูวาลูถึงว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดในโลก เนื่องจากข้อจำกัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก ทรัพยากรที่มีไม่มากพอ และปัญหาภัยธรรมชาติ