วัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

รพ.สนามธรรมศาสตร์ แจงเหตุยุติรับ ‘โมเดอร์นา’ จากโปแลนด์

ก่อนหน้านี้ทาง ม.ธรรมศาสตร์ ประสานขอรับบริจาควัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1.5 ล้านโดส กับสำนักงานสำรองทางยุทธศาสตร์ของโปแลนด์

Home / NEWS / รพ.สนามธรรมศาสตร์ แจงเหตุยุติรับ ‘โมเดอร์นา’ จากโปแลนด์

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้ทาง ม.ธรรมศาสตร์ ประสานขอรับบริจาควัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1.5 ล้านโดส กับสำนักงานสำรองทางยุทธศาสตร์ของโปแลนด์
  • ล่าสุดทาง ม.ธรรมศาสตร์ ชี้แจงได้ยุติการขอรับบริจาควัคซีนดังกล่าวกับทางโปแลนด์แล้ว
  • เนื่องจากยังไม่ได้รับจดหมายรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแจ้งยืนยันการยินดีรับบริจาค ไปยังรัฐบาลโปแลนด์โดยตรงก่อนวันที่ 31 ต.ค.

วานนี้ (1 พ.ย.64 ) เพจ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โพสต์ชี้แจงความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีนทางเลือก ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ทำ MOU กับเอกชนหลายกลุ่มในการจัดหาวัคซีน ทั้งโมเดอร์นา ไฟเซอร์ และวัคซีนชนิด Protein Based ซึ่งค่าใช้จ่าย ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยเป็นของเอกชน โดย มธ.จะขอรับบริจาควัคซีนในสัดส่วนไม่เกิน 10% มาให้บริการฟรีแก่ประชาชนผู้มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ วัคซีนนอกเหนือจากนั้น ให้เอกชนสามารถนำไปให้บริการโดยคิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประสงค์จะรับวัคซีนได้

การประสานขอรับบริจาควัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1.5 ล้านโดส (อายุวัคซีนถึง เม.ย.65) ผู้แทนที่ มธ.มอบหมายได้ติดต่อประสานกันกับสำนักงานสำรองทางยุทธศาสตร์ของโปแลนด์ ได้แสดงความจำนงค์เป็นลายลักษณ์อักษรในนามของหน่วยงานมายัง มธ. โดยตรงเพื่อที่จะบริจาควัคซีนดังกล่าว โดยฝ่ายไทยต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบวัคซีน จัดหาผู้ขนส่ง ประกันภัยการขนส่งและค่าใช้จ่ายในเรื่องการขนส่งจากคลังเก็บวัคซีนไปยังสนามบิน และค่าขนส่งมายังกรุงเทพฯ

รวมถึงค่าประกันภัยความรับผิดในเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการติดต่อประสานงานเป็นการภายในกับสถานทูตไทย ในวอร์ซอร์ให้ทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น และได้ติดต่อจองเครื่องบินกับสายการบินระหว่างประเทศ โดยได้กำหนดวันขนส่งออกจากสนามบินในโปแลนด์ไว้ วันที่ 28 ต.ค.64

ต่อมา มธ.ได้รับการประสานจากหน่วยงานผู้บริจาคว่า ประสงค์ให้รัฐบาลไทยโดยหน่วยงานภาครัฐที่มีสถานะเป็นผู้แทนรัฐบาลแจ้งแสดงเจตนาจะรับบริจาคโมเดอร์นา 1.5 ล้านโดส ไปยังรัฐบาลโปแลนด์ หรือสถานทูตโปแลนด์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ มธ.จึงได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศให้ช่วยประสานการดำเนินการดังกล่าวให้ โดยการออกจดหมายยืนยัน ซึ่งแจ้งกับผู้แทนของกระทรวงชัดเจนว่า หน้าที่ในการตรวจรับรองวัคซีนและการดำเนินการขนส่งและประกันภัย จะเป็นความรับผิดชอบดำเนินการของ มธ.เอง

หลังจากนั้น ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกระทรวงต่างประเทศว่า เมื่อ มธ.ซึ่งมีอำนาจดำเนินการได้ตามข้อบังคับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้เป็นผู้เจรจาตกลงกับหน่วยงานของรัฐในโปแลนด์อยู่แล้ว เห็นควรให้ มธ.เป็นผู้ดำเนินการเองต่อไป และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรับรองคุณภาพวัคซีน มธ.ควรจะหารือกับกรมควบคุมโรคของประเทศไทยโดยตรง

เมื่อไม่สามารถได้รับจดหมายจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งยืนยันการยินดีรับบริจาค ไปยังรัฐบาลโปแลนด์โดยตรง เพื่อรับรองการประสานงานกับธรรมศาสตร์ ซึ่งมีฐานะเป็นเพียงหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย ภายในวันที่ 31 ต.ค. มธ.จึงไม่สามารถยืนยันสถานะของตัวเองว่าเป็นตัวแทนในการรับบริจาคในนามของรัฐบาลไทยได้ การเจรจาติดต่อ และการทำความตกลงในเรื่องวัคซีน Moderna ที่จะขอรับบริจาค จึงจำต้องยุติลง

“ต้องขออภัยผู้คนจำนวนไม่น้อยในประเทศที่รอคอยรับวัคซีนทางเลือกในลอตนี้อยู่ และขอโทษที่ทำงานสำคัญนี้ไม่สำเร็จ ในเวลาที่มีจำกัด แต่จะใช้ความพยายามในการหาทางให้มีวัคซีนทางเลือกอื่นๆ ให้มีเข้ามาใช้ได้ในประเทศให้เพียงพอกับความต้องการอย่างเร่งด่วน จะพยายามต่อไป ในการช่วยเหลือผู้คนและช่วยเหลือสังคมไทยโดยรวม” เพจ รพ.สนามธรรมศาสตร์ ระบุ

อ่านเพิ่มเติม : โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์